logo

Formulier vrijgeven: oogdruppels, ampullen

Analogen Atropine

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 25 roebel. Analoog goedkoper met 17 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 65 roebel. Analoog duurder met 23 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 92 roebel. Analoog is 50 roebel duurder

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 127 roebel. Analoog is 85 roebel duurder

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 152 roebel. Analoog is duurder bij 110 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 171 roebel. Analoog duurder met 129 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 279 roebel. Analoog duurder met 237 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 297 roebel. Analoog is duurder bij 255 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 329 roebel. Analoog meer met 287 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 353 roebel. Analoog duurder bij 311 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 387 roebel. Analoog duurder bij 345 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 449 roebel. Analoog is duurder voor 407 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 472 roebel. Analoog duurder met 430 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 533 roebel. Analoog duurder met 491 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 639 roebel. Analoog duurder met 597 roebel

Instructies voor gebruik voor Atropine

Vorm, samenstelling en verpakking vrijgeven

5 ml - flessen.
5 ml - druppelflappen van polyethyleen.
5 ml - druppelflappen van polyethyleen (1) - kartonnen verpakkingen.
5 ml - flessen (1) - verpakt karton.
10 ml - flessen (1) - verpakt karton.
10 ml - druppelflappen van polyethyleen (1) - kartonnen verpakkingen.

Farmacologische werking

De blokkering van m-cholinerge receptoren is een natuurlijk tertiair amine. Atropine wordt verondersteld gelijk te zijn aan m1-, m2- en m3-subtypes van muscarinereceptoren. Beïnvloedt zowel centrale als perifere m-cholinerge receptoren.

Vermindert de afscheiding van speekselklieren, maag, bronchiën, zweetklieren. Vermindert de tonus van gladde spieren van inwendige organen (inclusief de bronchiën, organen van het spijsverteringsstelsel, urethra, blaas), vermindert de gastro-intestinale motiliteit. Vrijwel geen effect op de afscheiding van gal en alvleesklier. Oorzaken mydriasis, accommodatie verlamming, vermindert de afscheiding van traanvocht.

In gematigde therapeutische doses heeft atropine een matig stimulerend effect op het centrale zenuwstelsel en een vertraagd, maar langdurig sedatief effect. Het centrale anticholinergische effect verklaart het vermogen van atropine om tremor bij de ziekte van Parkinson te elimineren. In toxische doses veroorzaakt atropine agitatie, agitatie, hallucinaties, een coma.

Atropine vermindert de tonus van de nervus vagus, wat leidt tot een toename van de hartslag (met een lichte verandering in bloeddruk), verhoogde geleidbaarheid in de bundel van de His.

In therapeutische doses heeft atropine geen significant effect op perifere bloedvaten, maar vasodilatatie wordt waargenomen tijdens een overdosis.

Bij topicale toepassing in de oogheelkunde vindt de maximale dilatatie van de pupil plaats in 30-40 minuten en verdwijnt na 7-10 dagen. Atropine mydriasis wordt niet geëlimineerd door instillatie van cholinomimetische geneesmiddelen.

farmacokinetiek

Het wordt goed geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal of door het conjunctivale membraan. Nadat de systemische toediening wijdverspreid is in het lichaam. Krijgt door de BBB. Een significante concentratie in het centrale zenuwstelsel wordt bereikt binnen 0,5-1 uur Plasma-eiwitbinding is matig.

T1/2 maakt 2 uur en wordt verwijderd met urine; ongeveer 60% - ongewijzigd, de rest - in de vorm van hydrolyseproducten en conjugatie.

getuigenis

Systemisch gebruik: spasme van de gladde spierorganen van het maagdarmkanaal, galwegen, bronchiën; maagzweer van de maag en twaalfvingerige darm, acute pancreatitis, hypersalivatie (parkinsonisme, vergiftiging met zware metaalzouten, met tandheelkundige interventies), prikkelbare darmsyndroom, darmkoliek, nierkoliek, bronchitis met hypersecretie, bronchospasmen, laryngospasme (profylaxe) sedatie vóór de operatie; AV-blokkade, bradycardie; vergiftiging van m-cholinomimetica en anticholinesterase-stoffen (reversibele en onomkeerbare werking); Röntgenonderzoek van het spijsverteringskanaal (zo nodig de tonus van maag en darmen verminderen).

Lokale toepassing in oogheelkunde: de fundus van het oog bestuderen, de pupil uitbreiden en accommodatieverlamming bereiken om de ware breking van het oog te bepalen; voor de behandeling van iritis, iridocyclitis, choroiditis, keratitis, embolie en spasmen van de centrale arteria retinalis en sommige oogverwondingen.

Doseringsregime

Binnen - 300 mcg elke 4-6 uur.

Om bradycardie bij volwassenen te voorkomen - 0,5-1 mg, indien nodig, na 5 minuten, kan de introductie worden herhaald; kinderen - 10 mcg / kg.

Voor premedicatie met i / m bij volwassenen - 400-600 mcg 45-60 minuten vóór anesthesie; kinderen - 10 mcg / kg gedurende 45-60 minuten vóór anesthesie.

Bij topicale toepassing in de oogheelkunde worden 1-2 druppels van een 1% -oplossing bijgebracht (bij kinderen wordt een lagere concentratie van de oplossing gebruikt) in het aangedane oog, de frequentie van aanbrengen is tot 3 keer met een interval van 5-6 uur, afhankelijk van de indicatie. In sommige gevallen wordt een 0,1% oplossing subconjunctivaal geïnjecteerd met 0,2-0,5 ml of parabulbaal - 0,3-0,5 ml. Door elektroforese wordt een 0,5% oplossing uit de anode geïnjecteerd door de oogleden of het oogbad.

Bijwerkingen

Bij systemisch gebruik: droge mond, tachycardie, constipatie, moeilijk urineren, mydriasis, fotofobie, accommodatie verlamming, duizeligheid, verminderde tastbare waarneming.

Bij topicale toepassing in de oogheelkunde: ooglid huidspoeling, hyperemie en zwelling van het ooglid conjunctiva en oogbol, fotofobie, droge mond, tachycardie.

Contra

Overgevoeligheid voor atropine.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Atropine passeert de placentabarrière. Adequate en strikt gecontroleerde klinische onderzoeken naar de veiligheid van atropine tijdens de zwangerschap zijn niet uitgevoerd.

Wanneer een / in de inleiding tijdens de zwangerschap of kort voor de geboorte tachycardie bij de foetus kan ontwikkelen.

Atropine wordt aangetroffen in moedermelk in sporenconcentraties.

Aanvraag voor schendingen van de lever

Wees voorzichtig bij leverfalen (verminderd metabolisme).

Aanvraag voor schendingen van de nierfunctie

Wees voorzichtig met nierfalen (risico op bijwerkingen als gevolg van verminderde eliminatie).

Gebruik bij kinderen

Wees voorzichtig bij chronische longaandoeningen, vooral bij jonge kinderen en verzwakte patiënten (vermindering van bronchiale afscheiding kan leiden tot verdikking van het geheim en de vorming van files in de bronchiën); met hersenschade bij kinderen, hersenverlamming, de ziekte van Down (de reactie op anticholinergica is verbeterd).

Gebruik bij oudere patiënten

Wees voorzichtig bij patiënten met aandoeningen van het cardiovasculaire systeem, waarbij een verhoging van de hartslag ongewenst kan zijn; met intestinale atonie bij oudere patiënten of verzwakte patiënten (mogelijke obstructie), met prostaathypertrofie zonder obstructie van de urinewegen, urineretentie of gevoeligheid hiervoor of ziekten met obstructie van de urinewegen (inclusief blaashals als gevolg van prostaathypertrofie) klier).

Speciale instructies

Wees voorzichtig bij patiënten met aandoeningen van het cardiovasculaire systeem waarbij een verhoogde hartslag ongewenst kan zijn: atriale fibrillatie, tachycardie, chronisch hartfalen, coronaire hartziekte, mitrale stenose, arteriële hypertensie, acute bloeding; met thyreotoxicose (mogelijk verhoogde tachycardie); bij verhoogde temperatuur (het kan zelfs toenemen als gevolg van de onderdrukking van de activiteit van de zweetklieren); met reflux-oesofagitis, hernia van de slokdarmopening van het diafragma in combinatie met reflux-oesofagitis (verminderde beweeglijkheid van de slokdarm en maag en ontspanning van de onderste slokdarmsfincter kan de maaglediging vertragen en gastro-oesofageale reflux door de sluitspier met gestoorde functie verbeteren); bij ziekten van het maagdarmkanaal, vergezeld van obstructie - achalasie van de slokdarm, pylorus stenose (verminderde beweeglijkheid en tonus, leidend tot obstructie en vertraagde maaginhoud), intestinale atonie bij oudere patiënten of verzwakte patiënten (mogelijke obstructie), paralytische ileus; met een toename van de intraoculaire druk - een gesloten hoek (mydriatisch effect, leidend tot een toename van de intraoculaire druk, kan een acute aanval veroorzaken) en openhoekglaucoom (een mydriatisch effect kan enige verhoging van de intraoculaire druk veroorzaken; correctie van de therapie kan nodig zijn); in het geval van niet-specifieke colitis ulcerosa (hoge doses kunnen intestinale peristaltiek remmen, waardoor de kans op paralytische ileus van de darm toeneemt, bovendien is de manifestatie of verergering van een dergelijke ernstige complicatie als toxisch megacolon mogelijk); met een droge mond (langdurig gebruik kan de intensiteit van xerostomie verder doen toenemen); bij leverfalen (verlaagd metabolisme) en nierfalen (risico op bijwerkingen als gevolg van verminderde uitscheiding); bij chronische longaandoeningen, vooral bij jonge kinderen en verzwakte patiënten (vermindering van bronchiale afscheiding kan leiden tot verdikking van het geheim en de vorming van files in de bronchiën); met myasthenia gravis (de aandoening kan verslechteren als gevolg van de remming van de werking van acetylcholine); prostaathypertrofie zonder obstructie van de urinewegen, urineretentie of -gevoeligheid of ziekten die gepaard gaan met obstructie van de urinewegen (inclusief blaashals als gevolg van prostaathypertrofie); met pre-eclampsie (mogelijk verhoogde hypertensie); hersenbeschadiging bij kinderen, hersenverlamming, de ziekte van Down (de reactie op anticholinergica neemt toe).

Tussen doses van atropine en antacidum preparaten die aluminium of calciumcarbonaat bevatten, moet het interval minstens 1 uur zijn.

Wanneer subconjunctivale of parabulbar-toediening van atropine wordt toegediend, moet de patiënt een validol-pil onder de tong worden gegeven om tachycardie te verminderen.

Invloed op het vermogen om motortransport en besturingsmechanismen te besturen

Tijdens de behandelperiode moet de patiënt voorzichtig zijn bij het besturen van voertuigen en bij het doen van andere potentieel gevaarlijke activiteiten waarvoor verhoogde concentratie, psychomotorische snelheid en goed zicht vereist zijn.

Geneesmiddelinteractie

Bij gelijktijdige inname met antacida die aluminium of calciumcarbonaat bevatten, neemt de absorptie van atropine uit het maagdarmkanaal af.

Wanneer het gelijktijdig met anticholinergica en middelen met anticholinergische werking wordt gebruikt, is het anticholinergische effect verbeterd.

Bij gelijktijdig gebruik met atropine kan de absorptie van zopiclon, meksiletine, verminderde absorptie van nitrofurantoïne en de uitscheiding ervan door de nieren vertragen. Verhoogd therapeutisch effect en bijwerkingen van nitrofurantoïne zijn waarschijnlijk.

Bij gelijktijdig gebruik met fenylefrine kan de bloeddruk stijgen.

Onder invloed van guanethidine is een afname van het hyposecretoir effect van atropine mogelijk.

Nitraten verhogen de kans op verhoogde intraoculaire druk.

Procaïnamide versterkt het anticholinergische effect van atropine.

Atropine verlaagt de concentratie van levodopa in het bloedplasma.

http://lekotzyvy.com/preparat/a/atropin/

Atropine en verschillende vragen over zijn actie

Maak je klaar. Moeilijk natuurlijk met het idee van een oplossing. Het bestrijkt de hele horizon. Maar je kunt het proberen. Wat als verlichting komt?
Sapienti zat.

Wanneer atropine wordt bijgebracht, wordt het zicht bijna altijd slechter, het is 100%, omdat de pupil uitzet en de focus toeneemt, de scherpte afneemt, om zo te zeggen, het afstandszicht kan ook weer iets verslechteren door de brede pupil, maar dit is allemaal triviaal in vergelijking met de positieve effecten. Wacht 7-10 dagen en herstel in de buurt van het zicht.

En het is ook vreemd dat de oogarts je hier niet voor waarschuwde, dit zijn standaard 'nuances' van atropinisatie.

Goede avond! Vertel me alsjeblieft, een kind (7 jaar oud) werd gediagnosticeerd met een spasme van accreditatie van beide ogen. Irifrin laten vallen. Toen stelde de arts een 5-daagse kuur met atropine voor (hoewel hij zei dat er geen dringende behoefte aan was). Maar het medicijn in de stad wordt niet gevonden. De dokter heeft de zijne gegeven OPEN fles, infuus verondersteld op de volgende feestdagen. Ik schaam me erg voor het feit dat het flesje al 2 maanden open is, de dokter zegt dat je kunt druppelen. Welnu, over het algemeen is er veel negatieve informatie op internet over atropine. Kan een andere specialist bezoeken?

http://forum.vseoglazah.ru/showthread.php?t=395page=3

Atropine oogdruppels voor kinderen beoordelingen

13 juli 2016, 13:55 uur

Hallo allemaal Meisjes vertellen me wie atropinisatie heeft uitgelokt? De dochter heeft één oog 0.9, de andere 0.6 heeft een oogarts voorgeschreven.

4 dagen om te druipen, lees al veel informatie omdat het eng is om te druipen, wie schrijft wat. 50 tot 50 beoordelingen. Misschien heeft iemand specifieke informatie hierover en persoonlijke ervaring.

13 juli 2016 13:57 uur

Nou, dit is gek, je kunt er zoveel van afdruipen, ik had een paar keer voor het inspecteren was verschrikkelijk))

13 juli 2016 14:01

Hoeveel blindheid hield aan?

13 juli 2016 14:02 uur

Welnu, er is waarschijnlijker geen blindheid, sterke lichtgevoeligheid, het is onmogelijk om te lezen of te lezen, alles zwemt, uren 6 zijn precies zoals dat.

13 juli 2016 14:06

Tin... en we druipen 4 dagen... eng ((

13 juli 2016 14:12 uur

Natuurlijk zal het heel moeilijk zijn...

13 juli 2016 14:18

13 juli 2016 13:58 uur

Ik heb niet gehoord dat atropine recht was, het was gif, en het wordt bewaard in een kluis in ziekenhuizen), maar net als medicijnen zoals tropicamide, wordt mydriacyl voorgeschreven, een nichtje is een maand geleden gedropt)

13 juli 2016 14:00 uur

Ik schreef atropine, ik weet niet wat ik nu moet doen... de actie zegt dat het maximaal 2 weken duurt (

13 juli 2016 14:02 uur

Misschien kan een andere optometrist gaan, als atropine echt nodig is, dan druppelen, als je kunt vervangen door druppels met een kortere actie, dan is het beter om anverne

13 juli 2016 14:07 uur

13 juli 2016 14:00 uur

waarom atropine? bril oprapen? of controleer de fundus? voor deze doeleinden zijn er andere medicijnen, van een kortere actie, en als tijdens ontsteking of preventie van lijmen van de pupil, dan is het natuurlijk beter om te druppelen

13 juli 2016 14:02 uur

Om het gezichtsvermogen te herstellen, begreep ik het. We hebben één oog 0.6

13 juli 2016 14:05 uur

wat een onzin, je kunt het zicht niet herstellen met atropine, anders zouden er niet zoveel mensen met een bril zijn, ga naar een meer gevorderde oogarts die op zijn minst af en toe professionele literatuur leest en de vooruitgang in de geneeskunde volgt

13 juli 2016 14:07 uur

Bedankt... Ik zal een andere dokter proberen!

13 juli 2016 14:13

ook in de kindertijd martelden ze me zo veel, dreigden ze dat ik blind zou worden, mijn moeder deed natuurlijk alles, mijn gezichtsvermogen was zo slecht als het was... Atropine hielp niet))) omdat het de spieren van de pupil ontspant, en met bijziendheid de oogbol sneller groeit dan nodig, en atropine zal het niet repareren

13 juli 2016 14:18

Nou, dat is wat de doktoren... Ik kan het niet begrijpen ((

13 juli 2016 14:33 uur

Artsen van de Sovjet-school, en de wetenschap in de laatste 10-20 jaar gingen een beetje vooruit en veranderden veel meningen, hoogstwaarschijnlijk geloofde de dokter oprecht dat dit nodig was, omdat hij dit geleerd had) en in de geneeskunde is het erg belangrijk om nieuwe producten en nieuw onderzoek bij te houden, Ik bracht twee jaar door met het decreet kwam aan het werk, en zelfs in deze tijd verschenen nieuwe medicijnen, nieuwe methoden, etc.

15 juli 2016 11:06

Heel erg bedankt voor het advies... Ik besloot het maar een keer te laten vallen voordat ik het nam... dan meld ik me aan voor een betaalde oogarts!

13 juli 2016 14:27 uur

Ik druppelde op school... druipende week.

15 juli 2016 11:07

En hoe dan de aanblik... hoeveel tijd zag u slecht?

15 augustus 2016 02:29

Ik stuitte op je post, ikzelf in zulke gedachten, mijn dochter is 4 jaar oud en de dokter heeft ons aangesteld om atropine al 2 te druipen! van de week... De waarheid is dat de hoofdarts van de polikliniek een recept schreef, waarbij werd aangegeven dat het gedurende 3 dagen zou druppelen, na die inconsistentie begon ik over dit medicijn te lezen. We hebben nu nog steeds een verergering van atopische dermatitis plus een allergische dochter, en in de reviews die ik zag dat alleen volledig gezonde kinderen het kunnen laten druipen, vind ik dat ik op zoek moet naar een andere oogarts...

man ging naar een oogarts. Zijn oog drupte van deze druppels. De dokter zei dat na 2 uur alles hersteld zou moeten zijn...

Zaten vandaag met de zoon bij de oogarts, hij barstte daar in tranen uit en besloot dat we vandaag niet naar de fundus zullen kijken, dus...

met atropienetization 3 dagen? wat is atropine deze nifiga niet handig? We hebben slechts 1 keer gedaan en droegen 1 pa...

Andere artikelen over dit onderwerp

Waarschuwing! Raadpleeg een specialist voordat u drugs gebruikt!

Ik hoorde al heel lang over Atropine, in mijn kindertijd. Dit medicijn maakte me echter helemaal geen zorgen, dus ik begreep niet echt waar het voor was en waarom. Ze wist alleen dat hij in zijn ogen begraven lag.

Een maand geleden werd ik echter geconfronteerd met het feit dat ik te maken had met Atropine, en grondig. Het is een feit dat de medische raad van mijn kind slecht zicht had. En dus, om een ​​specifieke diagnose te stellen, schreef de arts Atropine voor om te laten druipen.

In onze apotheek werd alleen deze een, Oekraïense productie gevonden. Want de prijs is heel, heel democratisch. Blijkbaar omdat de prijs klein is, omdat het medicijn niet voor behandeling is, maar alleen voor diagnose.

Flesje van 5 ml. Dit volume was voldoende voor ons gedurende 4 dagen aan het begin van de behandeling en daarna gedurende 4 dagen, toen de arts na de afspraak ons ​​een tweede druppeldruppel met atropine had voorgeschreven.

In de bijsluiter in de contra-indicaties aangegeven kinderleeftijd. Dat wil zeggen, het kind kan Atropine niet echt gebruiken. Maar de dokter, ik weet niet of hij gelijk had, raadde me aan om een ​​flesje met steriel water in een apotheek te kopen en Atropine in een verhouding van 5050 te verdunnen. Pas daarna druppel ik 's morgens en' s avonds in elk oog.

Inbegrepen bij het medicijn is een zeer handige pipet. Het wordt op de fles gedaan en wordt niet gedurende de hele tijd van de behandeling verwijderd. De pipet wordt afgesloten met een speciaal deksel, dus er hoeft niet te worden gevreesd voor de steriliteit van het behandelingsproces.

Eerlijk gezegd is Atropine's druipen van de ogen van een kind een echte straf. Het medicijn lijkt sterk te branden. Ik maakte deze conclusie op basis van de reactie van mijn zoon.

Eerst halen we ongeveer 10 minuten over, dan laten we één oog vallen, dan nog een 5-7 minuten omdat het knijpt. Daarna kalmeert hij geleidelijk en dan vindt hetzelfde epos plaats met het tweede oog.

Over het algemeen is de horror nog steeds, zowel voor mij als voor het kind. Vooral gezien het feit dat geen cartoons kunnen worden bekeken, noch boeken om te lezen. Je kunt alleen de foto's en de grootste bekijken. Het is ook onmogelijk om te schrijven.

Het enige pluspunt is dat we nog steeds werden gediagnosticeerd en de druppels werden geannuleerd.

Ik adviseer niemand om dit aan te pakken, maar als er geen uitweg is, dan zal het medicijn nog moeten worden toegepast. Dus we gebruikten het gescheiden, ik kan me niet voorstellen wat het is in zijn oorspronkelijke, geconcentreerde vorm.

We kregen de opdracht om te gaan volgens plan door een oogarts, Laura en een tandarts... omdat er geen oogarts is in de kliniek waar ik werk, hebben we deze doorgegeven aan MNTK (dit is een "oogkliniek"... we hebben de grootste kliniek in Siberië).... veel op welke apparaten ik heb getest,...

Ik schreef de oogarts voor een controle, mijn visie was waardeloos -3, ze zeiden dat ze druppels zouden laten vallen om naar de fundus te kijken, ik vraag me af of deze druppels niet gevaarlijk zijn voor het kind. Ze zeiden nee, dat het nodig is om de bodem volledig te onderzoeken, temeer omdat...

oogarts droop iemand in de ogen in 6 maanden?

Eén optometrist zegt dat je moet druppelen om te kijken hoe de fundus er uit moet zien. Een ander zegt - in geen geval tot een jaar. Hoe ik deze tegenstrijdigheden beu ben, niet overdragen. Het is weer aan mij. Ik besloot om je te vragen wat er in de wereld wordt gedaan...

Gisteren gingen de kinderen naar de oogarts met het resultaat: Elina's gezichtsvermogen verslechterde, maar de waarheid bestelde geen veel sterkere bril en kocht een ambostimulator voor blikken, maar dit had ik ook niet verwacht van Yanik...

Gisteren hadden we een oogarts, atropine droop in de ogen. Gekeken naar de fundus, alles is goed. Geslaagd dagtemperatuur 38.1, geen hoest, geen rhinitis. Wat zou het kunnen zijn?

Ongeveer een week geleden werd ik eindelijk geregistreerd op het LCD-scherm. Zoals altijd een stel tests en aanwijzingen voor een stel specialisten. Het belangrijkste is de oogarts. Op het LCD-scherm is dat niet zo. Er is niemand anders dan de therapeut. Een kennis gaat...

Meisjes, hulp bij advies Het gaat erom dat ik slecht zicht heb, bijziendheid. De oudste zoon heeft ook een minpuntje. maar de visie begon alleen maar te verslechteren toen hij 9 jaar oud was (comp + erfelijkheid), en kwam onlangs voor een routineonderzoek bij een optometrist met de...

Gisteren hadden we een oogartsonderzoek gepland, en we raakten in paniek... In het algemeen kwamen we naar het ziekenhuis, gingen zitten om in de gang te wachten, daar wachtten mensen. Stashka sliep een zoete droom in het autostoeltje. Een tante kwam uit in een badjas en kreeg...

We waren donderdag bij de zonen bij de oogarts (trouwens, er zijn vermoedens dat onze zaterdagtemperatuur veroorzaakt kan worden door een microbe of virus dat daar verslaafd was, het was maar een stel kinderen). Ik klaagde bij haar dat...

http://glaz-noi.ru/glaznye-kapli-atropin-dlya-detey-otzyvy/

Atropine voor ogenrecensies

© Maximov Ivan en Aida 2004 - 2019.

Herdrukken van brieven van de forums is verboden zonder een link naar de site en de auteurs van de brieven zelf. Herdrukken van materiaal uit alle delen van de site is verboden zonder de schriftelijke toestemming van Maximova A.T. en auteurs. Alle rechten voorbehouden. Het sitebeheer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die op de forums, op het bulletinboard, in recensies en commentaren op het materiaal zijn geplaatst.

Voor reclame: tel.: + 7-912-311-57-06, [email protected]

http://deti74.ru/forum/index.php?topic=59997.0

atropine

Fabrikant: Moscow Endocrine Plant Prijsklasse: Economie

instructie

Algemene informatie

Atropine is een medicijn voor de aanmaak van medische mydriasis (verwijde pupil), heeft een langdurig effect (het effect van expansie duurt maximaal tien dagen), waarmee de oogarts rekening moet houden bij het voorschrijven van deze oogdruppels aan een patiënt.

Het medicijn heeft veel contra-indicaties en bijwerkingen, die het gebruik ervan in de oogheelkunde aanzienlijk hebben verminderd. De behandeling met Atropine dient alleen te worden uitgevoerd onder toezicht van een arts, na een oftalmologisch onderzoek en het meten van de intraoculaire druk. Het gebruik van atropine alleen is onaanvaardbaar.

Farmacologische werking

Atropine is een plantensubstantie, een alkaloïde, die wordt aangetroffen in planten van de familie van de nachtschade. Atropine veroorzaakt dilatatie van de pupillen en problemen bij de uitstroom van intraoculaire vloeistof - als een gevolg neemt de intraoculaire druk toe, verlamming van de accommodatie, die, naast het therapeutische effect, de neiging heeft het zicht van dichtbij te belemmeren en de scherpte te verminderen. Daarom is het moeilijk om met auto's of boeken te werken in een auto met een behandeling met atropine. Het meest uitgesproken effect van een één procent-oplossing van deze stof treedt op 30-40 minuten na instillatie van Atropine oogdruppels in de ogen. De functie van het oog wordt gemiddeld binnen 3-4 dagen hersteld, maar het kan ook 7-10 dagen verstrijken voordat de pupil zich vanzelf opnieuw kan inklappen en uitbreiden.

Atropine oogdruppels worden gemakkelijk geabsorbeerd door de buitenste membraan van het oog - het bindvlies. De ontspanning van de ciliairspier van het oog, die de lens fixeert, en de verplaatsing daarvan in de voorste oogkamer gebeurt gelijktijdig met de verandering in de uitstroom van intraoculair vocht uit deze kamer. Als gevolg hiervan kan de intraoculaire druk toenemen - daarom kunnen Atropine-oogdruppels bij patiënten met bepaalde soorten glaucoom een ​​exacerbatie veroorzaken. Bij gezonde mensen gebeurt dit meestal niet.

Contra

Het medicijn is gecontra-indiceerd bij:

• hoeksluiting en nauwe kamerhoekglaucoom en verdenking ervan;

• synechiae van de iris;

• 1% oplossing is niet voorgeschreven aan kinderen jonger dan 7 jaar oud.

Raadpleeg uw arts voordat u met dit medicijn begint, bespreek de noodzaak van Atropine en uw persoonlijke contra-indicaties. Atropine moet met voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de zwangerschap, borstvoeding, op de leeftijd van 40 jaar en ouder. Met hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, andere schendingen van het hart en de bloedvaten - alleen na overleg met een arts. De lijst met potentieel gevaarlijke aandoeningen omvat ziekten van het maagdarmkanaal, organen van het urinewegstelsel, de schildklier en verhoogde lichaamstemperatuur.

Bijwerkingen

Atropine heeft oogdruppels en bijwerkingen, waarvan het uiterlijk nodig is om het gebruik van het geneesmiddel te staken en een arts te raadplegen. Roodheid van de oogleden en conjunctiva, fotofobie moet u waarschuwen. In sommige gevallen kan een systemisch effect van een stof zich manifesteren, waarna zich een droge mond, duizeligheid en hoofdpijn, angst en rusteloosheid ontwikkelen, de hartslag versnelt en de gevoeligheid van de huid kan worden verstoord.

overdosis

In geval van overdosering van het geneesmiddel (gemanifesteerd door verhoogde bijwerkingen), moet u het gebruik staken en een arts raadplegen.

Interactie met andere drugs

Met het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen met anticholinergische activiteit met atropine, wordt het effect van de laatste versterkt.

Speciale instructies en voorzorgsmaatregelen

Speciale aanbevelingen voor de behandeling met Atropine oogdruppels:

1. Gedurende de gehele behandelperiode is het raadzaam het autorijden te staken en ook andere activiteiten die snelle reacties en een scherp zicht vereisen.

2. Gebruik geen oogdruppels Atropine na de houdbaarheidsdatum, die 3 jaar is.

3. Gebruik het medicijn niet, als u in contactlenzen verkeert, is het wenselijk om ze voor de duur van de behandeling te weigeren en ze te vervangen door een bril. Als u nog steeds lenzen moet dragen - doe dit dan een uur nadat Atropin is bijgevuld of druppel het preparaat 's avonds in en verwijder de lenzen voor de nacht.

4. Gebruik zonnebrillen tijdens de behandelingsperiode met druppels Atropine op zonnige dagen, omdat de verwijde pupillen meer licht opnemen dan de ogen in de normale staat.

5. Houd het medicijn op een donkere plaats buiten het bereik van kinderen.

Prijs "Atropine" oogdruppels in Russische apotheken (gemiddeld): 47 roebel.

Samenstelling en vrijgaveformulier

getuigenis

Atropine oogdruppels worden voorgeschreven voor de uitbreiding van de pupil bij de diagnose en behandeling van ziekten van het orgel van het gezichtsvermogen, alsmede om verlamming van accommodatie van het oog te bereiken - een toestand waarin de pupillen niet smaller worden, en het oog kan de brandpuntsafstand niet veranderen. Verlamming van de accommodatie is noodzakelijk voor het onderzoeken van de fundus, het bepalen van valse en ware bijziendheid en het behandelen van bepaalde ziekten.

Atropine wordt ook gebruikt om functionele rust te creëren, noodzakelijk voor een verscheidenheid aan ontstekingsziekten van het oog, voor verwondingen van het orgel van het gezichtsvermogen, spasmen van de arteria retina en een neiging tot vorming van bloedstolsels. Atropine oogdruppels ontspannen de spieren van de ogen, waardoor herstel en herstel van normale functies van het orgel van het gezichtsvermogen sneller optreedt dan zonder het gebruik van dergelijke geneesmiddelen.

Atropine wordt gebruikt voor ziekten:

Wijze van gebruik

Als de oogarts geen ander regime heeft aanbevolen, worden Atropine-druppels 1-2 druppels ingeademd in het aangedane oog. Per dag kun je het medicijn 1 tot 3 keer gebruiken, de intervallen tussen instillaties moeten 5-6 uur zijn. Kinderen krijgen een oplossing voorgeschreven met een concentratie van 0,5% of minder.

Waarschuwing! Nadat u de Atropine in het oog hebt laten vallen, drukt u met uw vinger op de onderste binnenhoek van het oog - het scheurpunt. Hierdoor kan de oplossing niet in de nasopharynx terechtkomen, waardoor de kans op bijwerkingen kleiner wordt.

http://proglaza.ru/drugs/kapli/atropin-glaznie-kapli-e.html?sort=dateby=desc

Les nummer 26. Over medische fouten en analyse van levensgevallen bij de behandeling van bijziendheid

Over de gevaren van vele oogdruppels voorgeschreven door artsen voor bijziendheid

Hallo, beste studenten van onze universiteit!

Dus gaan we verder met onze rubriek "Werken aan fouten".

Fout nummer 1 - nalaten de vereiste actie uit te voeren;

Fout nummer 2 - onjuiste uitvoering van de vereiste actie;

Fout nummer 3 - onnauwkeurige uitvoering van de vereiste actie;

Fout nummer 4 - vertraagde uitvoering van de vereiste actie;

Fout nummer 5 - de uitvoering van de niet-geëiste actie.

Klinisch geval nummer 3.

Beste Leonid Konstantinovich!

Ik woon in Donetsk. Mijn kinderen hebben progressieve spasmen in bijziendheid en accommodatie. Elk jaar, ondanks het feit dat ik in de kliniek wordt waargenomen, neemt het zicht af. Natuurlijk wil ik niet zeggen dat kinderen niets doen - ze krijgen periodiek kuren van instillatie van de ogen met atropine voorgeschreven en krijgen een voorgeschreven bril voor constante slijtage. Maak kennis met uw sites: http://www.eyecenter.com.ua/ en http://dembsky.org/, ik besefte dat een bril apart moet zijn voor afstand, afzonderlijk voor in de buurt. Wat betreft atropine, vindt u het gebruik ervan onaanvaardbaar? Ik ben zelf een arts en ben het volledig met u eens wat betreft de schade die atropine kan aanrichten. Tegelijkertijd begrijp ik niet waarom artsen geen andere behandelmethoden gebruiken, goed beschreven zowel op uw website als op andere.

Het antwoord is.

Uw zorg voor mij is absoluut begrijpelijk. Wat betreft de onontvankelijkheid van het dragen van een bril van hetzelfde voor afstand en in de buurt, heb ik goed verteld in de les van onze universiteit nummer 23.

Wat betreft atropine is het gebruik van atropine, samen met allerlei effectieve methoden voor de behandeling van spasmen van accommodatie en progressieve bijziendheid, hoogst analfabetisch, onwetenschappelijk en een grove fout van zowel artsen als wetenschappers die dergelijke behandelingsmethoden aanbevelen. En ik zeg het zo hard, omdat medische hulpverleners met hun dwaze aanbevelingen ruwweg de fundamentele driecomponententheorie van het mechanisme voor de ontwikkeling van bijziendheid E.S. schenden. Avetisova.

Volgens de auteur, in het mechanisme van de ontwikkeling van bijziendheid moet worden onderverdeeld in drie links:

 1. beeldend werk op korte afstand, gecombineerd met verzwakte accommodatie;
 2. erfelijke toestand van bijziendheid;
 3. het effect van intraoculaire druk op de verzwakte sclera.

E.S. Avetisov biedt dus overtuigende gegevens over de zwakte van de accommoderende spier. Alle oogartsen kunnen dit bevestigen, omdat de voorraden relatieve accommodatie van de accommoderende spier, d.w.z. zijn reserve is vaak aanzienlijk onder normaal. De reserve van accommodatie is de kracht van accommodatie die in de reserve blijft, niet vereist als je in de buurt werkt. Waarom moeten we het weten? Het feit is dat de ogen slechts lang zonder spanning kunnen werken als de voorraad van de accommodatie minstens twee keer zo groot is als het gebruikte deel.

Wat zijn de normen van de relatieve aandelenaccommodatie:

8-10 jaar - 3,0 dioptrieën

11-12 jaar - 4,0 dioptrieën

13-20 jaar - 5,0 dioptrieën

Elke bevoegde arts, een fysioloog, stelt een vraag aan wetenschappers: "Hoe kan verlamming van een verzwakte spier, en zelfs met zo'n sterk gif als atropine?"

Is dit een typische medische fout? Maar zulke atropinization wat verdriet experts voor een maand, twee benoemd, en de tragedie van al deze brengen bijwerkingen instillatie van atropine begrijpen: droge mond, droge huid, scarlatiniform uitslag, dysfagie (stoornis van slikken), dorst, tachycardie, wazig zien, psychomotorische opwinding, convulsies, urineretentie, koorts.

Als gevolg van het gebruik van atropine maakt de arts twee grote fouten:

 1. In plaats van een verzwakte accommoderende spier te helpen zijn functie te herstellen, verlamt de arts het. (Medische fout nummer 5 - de uitvoering van een ongewenste actie).
 2. Het gebruik van dit medicijn schaadt iedereen, zonder uitzondering, de functies van het lichaam, die het medische basisstatuut van Hippocrates schenden - NIET SCHADEN.

Sommige van mijn collega's, wetenschappers - artsen in de medische wetenschappen zijn het misschien niet eens met mijn argumenten. Ik raad hen aan hen aan, voor het opstellen van richtlijnen, en niet om het hoofdprincipe van Hippocrates te vergeten - NIET SCHADEN. In dit geval zijn ze het op zijn best vergeten en in het slechtste geval negeerden ze het openlijk. En ik adviseer alle artsen en wetenschappers om meer te lezen en te analyseren, omdat er helaas nogal wat wetenschappelijke dissertaties zijn die niet door iedereen aan de ene kant nodig zijn, maar ook schadelijk door de ander. En dit is de bittere waarheid.

Als wetenschapper raad ik ten zeerste aan om zo snel mogelijk kennis te maken met de monografie van de professor, hoofd van de afdeling oogheelkunde aan de Kazan State Medical Academy, N.V. Kuznetsova, die twintig jaar ervaring samenvat in de behandeling van bijziendheid op basis van een nieuwe theorie over de pathogenese van bijziendheid ontwikkeld door neurologen van de Kazan schoolkinderen en oogartsen verterbronevrologov. De methoden die de auteur gedetailleerd beschreef, hielpen niet alleen om het gezichtsvermogen te herstellen en bijziendheid te stabiliseren, maar ook om instillaties van welke aard dan ook te voorkomen, evenals chirurgische ingrepen aan het orgel van het gezichtsvermogen.

Ik beschouw het als mijn plicht om fragmenten uit deze monografie te citeren:

"Veel medicamenteuze behandelmethoden zijn mislukt. Onder deze, de meest voorkomende anticholinergica (atropine, gomoatropin, scopolamine, Tropicamide cyclopentolaat, etc.), Simpatomemetiki (mezaton, ipifrin), adrenerge blokkers (timololmaleaat, Betoptic). Veel kinderen leden aan de regelmatige indruppeling van atropine, waarvoor deze methode niets anders opleverde dan accommodatie verlamming en progressie van bijziendheid. "

Wat betreft de scleroplastische operaties, over de inefficiëntie waarover we veel hebben gesproken op onze sites, citeer ik opnieuw het citaat uit deze monografie:

"In de afgelopen vijf jaar hebben we nooit een behoefte gehad aan scleroplastische operaties of sclerostrengthening injecties. Bovendien zijn er onder ons toezicht 37 patiënten die een scleroplastie hebben ondergaan die het myopisch proces niet stabiliseerde. In alle gevallen werd accommodatie geschonden. Het uitvoeren van myotherapie en het herstellen van de functie van de ciliairspieren hielp bij het verminderen en stabiliseren van bijziendheid. "

In de les van vandaag hebben we gekeken naar een reeks medische fouten die voorkomen hadden kunnen worden door voortdurend kennis te maken met effectieve en tegelijkertijd veilige behandelmethoden. En wat, bijvoorbeeld, vraag je? Ja, neem gewoon M.V. Kuznetsova "Oorzaken van bijziendheid en de behandeling ervan" (Moskou, MEDpress-Inform, 2005).

Voor nieuwsgierige artsen en wetenschappers maak ik me vertrouwd met de basis van de Kazan School in de behandeling van progressieve bijziendheid: "Een van de eerste pathogenetisch georiënteerde methoden voor de behandeling van kinderen met progressieve bijziendheid was het medicijncomplex dat is ontwikkeld voor de correctie van vertebrobasilaire cerebrale vasculaire insufficiëntie bij patiënten met geboortetrauma aan de cervicale wervelkolom.", de focus ligt op vaataandoeningen, stoornissen in de bloedsomloop van zowel de hersenen aan de ene kant en het oog op de andere. En als een oorzaak en gevolg-relatie - vegetatieve stoornissen - dystonie. En atropine is hier absoluut ongepast.

We krijgen veel telefoontjes over de effectiviteit of inefficiëntie van irifrin, timalol en andere medicijnen. Ze zullen ook een plaats vinden in de discussie, maar dit is in de volgende les.

Goede gezondheid voor u, voor nieuwe vergaderingen.

Met vriendelijke groet, Dr. LK Dembsky

http://dembsky.org/article/urok-26-domashnii-universitet-doktora-dembskogo

Atropine neemt af in de diagnose en behandeling van oogziekten

Oogdruppels Atropine (Atropine) - een van de meest bekende hulpmiddelen in de oogheelkunde. De geschiedenis van het gebruik ervan heeft meer dan tweehonderd jaar. In onze review zullen we proberen uit te zoeken hoe het medicijn werkt, onder welke oogziekten het helpt en waarom het alleen op recept verkrijgbaar is.

De samenstelling en het effect van het medicijn

De samenstelling van Atropine is hetzelfde actieve ingrediënt. Deze alkaloïde wordt gewonnen uit planten van de familie Solnaceae - belladonna, henbane, sommige soorten dope. Atropinesulfaat, dat de basis vormt voor druppeltjes, is een wit, kristallijn poeder zonder specifieke smaak of geur.

In de oogheelkunde wordt het medicijn gebruikt als een mydriaat - een middel voor de uitbreiding van de leerlingen. Als u het aanbevolen doseringsschema van het medicijn volgt, heeft dit alleen effect op het orgel van het gezichtsvermogen:

 • uitgesproken mydriasis, waargenomen na 25-40 minuten en duurt maximaal 10 dagen;
 • verlamming (anders, eliminatie van spasme) van accommodatie ontwikkelt zich in 60-180 minuten, duurt maximaal 12 dagen.

Mydriasis is een aandoening waarbij de tonus van de ronde (cirkelvormige) oogspieren afneemt en de pupil uitzet. Het kan fysiologisch zijn (bijvoorbeeld bij omstandigheden met weinig licht) of pathologisch. Bij indruppeling van het medicijn komt medische mydriasis voor, die wordt gebruikt voor diagnostische en therapeutische doeleinden.

Accommodatie van het oog is het vermogen om objecten op verschillende afstanden van het orgel van het zicht duidelijk te kunnen zien. In het geval van accommodatie-spasme geassocieerd met langdurige samentrekking van de circulaire spier, is er een afname in visuele afstandsscherpte, snelle vermoeidheid en pijn in de oogbollen. In de geneeskunde wordt deze aandoening valse bijziendheid genoemd. Dalingen verlichten de spasmen van accommodatie en verre objecten worden duidelijker door het oog waargenomen.

Bovendien veroorzaakt Atropine een toename van de intraoculaire druk. Dit proces gaat gepaard met het vertragen van de uitstroming van vloeistof die de kamers van het oog vult in het veneuze systeem.

Aangezien atropinesulfaat goed wordt geabsorbeerd in de dunne darm, kan het geneesmiddel, wanneer het druppels van het traankanaal in de nasopharynx inslikt, een systemisch effect op de inwendige organen hebben. Daarom is het op recept verkrijgbaar in de apotheek voor een oogarts en mag het alleen onder toezicht van een specialist worden gebruikt. Lees meer over de bijwerkingen van de medicatie in de betreffende rubriek.

getuigenis

Atropine is voorgeschreven voor:

 • de noodzaak om medicinale mydriasis te creëren voor onderzoek van de fundus;
 • het bepalen van de ware breking van het oog (gebruikt om de mate van bijziendheid of verziendheid te beoordelen, evenals voor de selectie van glazen);
 • complexe behandeling van spasmen van de retinale arterie, valse bijziendheid, verwondingen en infectieuze en ontstekingsprocessen in het orgel van het gezichtsvermogen (het doel van de therapie is in dit geval om volledige ontspanning van de spieren van het oog te bereiken).

Kenmerken van vrijgaveformulieren

Atropine in de vorm van oogdruppels wordt geproduceerd door verschillende binnenlandse bedrijven - Moscow Endocrine Plant OJSC, Himfarm CJSC, enz. Een steriele oplossing met een dosering van 5 mg / ml (0,5%) of 10 mg / ml (1%) wordt gebotteld in plastic flessen. -capillairen, geleverd met gebruiksaanwijzing (downloadinstructie in pdf-formaat) en verpakt in een kartonnen doos. De houdbaarheid van de fles na opening is klein - slechts 14 dagen. De gemiddelde prijs van het medicijn is 55 p.

Naast oogdruppels is Atropine beschikbaar in de vorm van:

 • tabletten met een dosering van 0,5 mg;
 • oplossing voor injectie van 0,1%.

Injecties worden subcutaan, intraveneus of intramusculair voorgeschreven.

Deze doseringsvormen hebben een systemisch effect op het lichaam en hebben een breed scala aan indicaties (maagzweer, hyperzure gastritis, bronchiale astma, parkinson-hypersalivatie, enz.). Net als met oogdruppels, pillen en injecties, wordt Atropine alleen op recept gebruikt.

Aanbevolen doseringen en behandeling

Voor de diagnose en behandeling van oogaandoeningen bij volwassenen, wordt aangeraden om Atropine 1% 1-2 druppels in één of beide ogen te druppelen:

 • tijdens het onderzoek van de fundus - eenmaal;
 • met uveïtis, iridocyclitis en andere inflammatoire laesies van de oogbol - 1-3 p / d (zoals voorgeschreven door een arts), moet het interval tussen instillatie minstens 5-6 uur zijn;
 • met bijziendheid, valse bijziendheid - 1 p / d voor het slapen gaan.

Volgens de instructies wordt de duur van de behandelingskuur individueel bepaald door de arts voor elke patiënt.

Denk aan de voorzorgsmaatregelen en volg ze in de loop van de behandeling:

 1. Het gebruik van medicatie gaat gepaard met een tijdelijke afname van de gezichtsscherpte en de mogelijkheid om het zicht van objecten op afstand snel over te brengen naar dichtbij gelegen objecten. Daarom wordt aangeraden om tijdens het gebruik van Atropine af te zien van autorijden, werken op een computer, schrijven en andere activiteiten die een aanzienlijke inspanning van de ogen vereisen.
 2. Gebruik geen druppels na de houdbaarheidsdatum of 2 weken na opening. Bewaar een goed afgesloten injectieflacon in de koelkast.
 3. Als u contactlenzen gebruikt, plaats deze dan niet eerder dan 60-90 minuten na het aanbrengen van Atropine. En beter voor de behandelingsperiode, vervang ze met een bril.
 4. Zorg bij zonnig weer voor een zonnebril met UV-filter. De uitgezette pupil geeft meer licht dan normaal door, en dit kan de toestand van het netvlies nadelig beïnvloeden.
 5. Was uw handen met water en zeep na contact met een open flesje medicatie om te voorkomen dat u per ongeluk in uw mond valt.

Gebruik van atropine in de kindertijd

Atropine voor kinderen van wie de leeftijd de leeftijd van zeven jaar nog niet heeft bereikt, wordt alleen bij een dosering van 0,5% voorgeschreven. Om de mogelijkheid van bijwerkingen en systemische werking van het medicijn te verminderen, wordt aanbevolen:

 1. Begraaf het geneesmiddel als volgt:
  • leg de baby op je rug;
  • draai het hoofd van de baby in de richting van het oog waarin u het geneesmiddel zult laten druppelen;
  • trek voorzichtig aan het onderste ooglid en plaats 1 druppel van de oplossing in de conjunctivale zak, dichter bij het buitenste deel van het oog (tempel);
  • houd het ooglid nog 3-5 seconden vast en laat het los;
  • Herhaal indien nodig de procedure met het andere oog.
 2. Gebruik het medicijn 5-10 minuten na de maaltijd.
 3. Geef tijdens de behandeling het kind meer vocht, omdat Atropine, dat in de systemische bloedsomloop is terechtgekomen, voornamelijk door de nieren wordt uitgescheiden.

Kinderen hebben een zwakke oplossing van Atropine voorgeschreven - 0,5%.

Wanneer het geneesmiddel slechts in één oog wordt ingebracht, hebben veel kinderen een verminderd binoculair zicht en verschijnen de volgende symptomen:

 • duizeligheid;
 • misselijkheid;
 • diplopie - dubbele objecten in de ogen.

Ze kunnen eenvoudig worden verwijderd door een gaasverband aan een gezond oog te bevestigen.

Contra-indicaties en bijwerkingen

Atropine is een medicijn met een systemisch effect op het lichaam, dus het heeft een groot aantal contra-indicaties en bijwerkingen. De opkomst van modernere analogen verminderde de omvang van het gebruik ervan in de moderne geneeskunde aanzienlijk.

Het is verboden oogdruppels te gebruiken wanneer:

 • individuele intolerantie;
 • gediagnosticeerd of mogelijk hoeksluier (nauwehoek) glaucoom;
 • synechiae (verklevingen) van oogweefsels;
 • behandeling van kinderen jonger dan 3 jaar oud.

Wees voorzichtig met het benoemen van het medicijn:

 • mensen boven de 40;
 • patiënten met hartritmestoornissen;
 • patiënten met chronische pathologie van het maagdarmkanaal, nieren en MVP, schildklier;
 • zwangere en zogende vrouwen.

Onder de bijwerkingen ontwikkelen zich meestal:

 • roodheid van het slijmvlies van het oog en de oogleden;
 • slechte tolerantie voor fel licht;
 • droge mond;
 • duizeligheid, migraine-achtige hoofdpijn;
 • onverklaarde angst;
 • tachycardie;
 • atriale fibrillatie, beats en andere aritmieën.

Compatibiliteit met andere geneesmiddelen

Het wordt niet aanbevolen om Atropine te combineren met geneesmiddelen met anticholinergische eigenschappen. Dit leidt tot een toename van het effect van het geneesmiddel en een verhoogd risico op ongewenste effecten.

beoordelingen

"Waarschijnlijk ging iedereen die naar de wereld kijkt met een bril door de atropinisatieprocedure. Het bestaat uit het regelmatig indruppelen van het medicijn in het oog gedurende meerdere dagen. Dit gebeurt met het doel om de pupil uit te breiden: het is dus gemakkelijker om de bril van de benodigde dioptrieën op te pakken.

Wees erop voorbereid dat je tijdens de hele periode van atropinisatie geen tijd hebt voor een actief leven. Het zicht zal zo onscherp zijn dat je alleen de contouren van objecten ziet, en je zult niet kunnen lezen, tv kijken of autorijden ".

Svetlana (zoon Egor, 8 jaar oud):

"Een paar maanden geleden begon Yegor te klagen dat hij het slechter begon te zien. Bij een receptie bij de oogarts bleek dat hij bijziendheid had, en het ene oog ziet erger dan het andere.

Om te weten te komen of de zoon echte bijziendheid heeft of niet waar is, raadt de arts aan om Atropine te kopen met 1%. Natuurlijk las ik een aantal recensies op internet en was bang voor de mogelijke gevolgen. Maar de arts legde me uit dat we met behulp van het medicijn het gezonde oog een tijdje zouden "uitschakelen" om de patiënt beter te laten werken. En inderdaad, na een week van behandeling begon de zoon een beetje beter te zien, en hij hoefde geen bril te dragen. '

Levchenko I.A., oftalmoloog:

"Een paar jaar geleden werd atropinesulfaat veel gebruikt in klinieken voor diagnostisch onderzoek van de fundus. Tegenwoordig wordt het steeds vaker vervangen door moderne analogen, die een kortere werkingsduur hebben en veiliger zijn voor de gezondheid.

Met uiterste voorzichtigheid, het medicijn voorschrijven aan kinderen, zwangere en zogende vrouwen, oudere patiënten. "

analogen

Het belangrijkste farmacologische effect van Atropine kan worden beschouwd als het ontstaan ​​van medicinale mydriasis en accommodatie verlamming. Populaire medicijnen met een vergelijkbaar effect worden in de onderstaande tabel gepresenteerd.

http://ophtalmolog.ru/lekarstva/midriatiki/atropine.html
Up