logo

Formulier vrijgeven: oogdruppels, ampullen

Analogen Atropine

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 25 roebel. Analoog goedkoper met 17 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 65 roebel. Analoog duurder met 23 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 92 roebel. Analoog is 50 roebel duurder

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 127 roebel. Analoog is 85 roebel duurder

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 152 roebel. Analoog is duurder bij 110 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 171 roebel. Analoog duurder met 129 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 279 roebel. Analoog duurder met 237 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 297 roebel. Analoog is duurder bij 255 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 329 roebel. Analoog meer met 287 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 353 roebel. Analoog duurder bij 311 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 387 roebel. Analoog duurder bij 345 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 449 roebel. Analoog is duurder voor 407 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 472 roebel. Analoog duurder met 430 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 533 roebel. Analoog duurder met 491 roebel

Samenvalt volgens indicaties

Prijs vanaf 639 roebel. Analoog duurder met 597 roebel

Instructies voor gebruik voor Atropine

Vorm, samenstelling en verpakking vrijgeven

5 ml - flessen.
5 ml - druppelflappen van polyethyleen.
5 ml - druppelflappen van polyethyleen (1) - kartonnen verpakkingen.
5 ml - flessen (1) - verpakt karton.
10 ml - flessen (1) - verpakt karton.
10 ml - druppelflappen van polyethyleen (1) - kartonnen verpakkingen.

Farmacologische werking

De blokkering van m-cholinerge receptoren is een natuurlijk tertiair amine. Atropine wordt verondersteld gelijk te zijn aan m1-, m2- en m3-subtypes van muscarinereceptoren. Beïnvloedt zowel centrale als perifere m-cholinerge receptoren.

Vermindert de afscheiding van speekselklieren, maag, bronchiën, zweetklieren. Vermindert de tonus van gladde spieren van inwendige organen (inclusief de bronchiën, organen van het spijsverteringsstelsel, urethra, blaas), vermindert de gastro-intestinale motiliteit. Vrijwel geen effect op de afscheiding van gal en alvleesklier. Oorzaken mydriasis, accommodatie verlamming, vermindert de afscheiding van traanvocht.

In gematigde therapeutische doses heeft atropine een matig stimulerend effect op het centrale zenuwstelsel en een vertraagd, maar langdurig sedatief effect. Het centrale anticholinergische effect verklaart het vermogen van atropine om tremor bij de ziekte van Parkinson te elimineren. In toxische doses veroorzaakt atropine agitatie, agitatie, hallucinaties, een coma.

Atropine vermindert de tonus van de nervus vagus, wat leidt tot een toename van de hartslag (met een lichte verandering in bloeddruk), verhoogde geleidbaarheid in de bundel van de His.

In therapeutische doses heeft atropine geen significant effect op perifere bloedvaten, maar vasodilatatie wordt waargenomen tijdens een overdosis.

Bij topicale toepassing in de oogheelkunde vindt de maximale dilatatie van de pupil plaats in 30-40 minuten en verdwijnt na 7-10 dagen. Atropine mydriasis wordt niet geëlimineerd door instillatie van cholinomimetische geneesmiddelen.

farmacokinetiek

Het wordt goed geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal of door het conjunctivale membraan. Nadat de systemische toediening wijdverspreid is in het lichaam. Krijgt door de BBB. Een significante concentratie in het centrale zenuwstelsel wordt bereikt binnen 0,5-1 uur Plasma-eiwitbinding is matig.

T1/2 maakt 2 uur en wordt verwijderd met urine; ongeveer 60% - ongewijzigd, de rest - in de vorm van hydrolyseproducten en conjugatie.

getuigenis

Systemisch gebruik: spasme van de gladde spierorganen van het maagdarmkanaal, galwegen, bronchiën; maagzweer van de maag en twaalfvingerige darm, acute pancreatitis, hypersalivatie (parkinsonisme, vergiftiging met zware metaalzouten, met tandheelkundige interventies), prikkelbare darmsyndroom, darmkoliek, nierkoliek, bronchitis met hypersecretie, bronchospasmen, laryngospasme (profylaxe) sedatie vóór de operatie; AV-blokkade, bradycardie; vergiftiging van m-cholinomimetica en anticholinesterase-stoffen (reversibele en onomkeerbare werking); Röntgenonderzoek van het spijsverteringskanaal (zo nodig de tonus van maag en darmen verminderen).

Lokale toepassing in oogheelkunde: de fundus van het oog bestuderen, de pupil uitbreiden en accommodatieverlamming bereiken om de ware breking van het oog te bepalen; voor de behandeling van iritis, iridocyclitis, choroiditis, keratitis, embolie en spasmen van de centrale arteria retinalis en sommige oogverwondingen.

Doseringsregime

Binnen - 300 mcg elke 4-6 uur.

Om bradycardie bij volwassenen te voorkomen - 0,5-1 mg, indien nodig, na 5 minuten, kan de introductie worden herhaald; kinderen - 10 mcg / kg.

Voor premedicatie met i / m bij volwassenen - 400-600 mcg 45-60 minuten vóór anesthesie; kinderen - 10 mcg / kg gedurende 45-60 minuten vóór anesthesie.

Bij topicale toepassing in de oogheelkunde worden 1-2 druppels van een 1% -oplossing bijgebracht (bij kinderen wordt een lagere concentratie van de oplossing gebruikt) in het aangedane oog, de frequentie van aanbrengen is tot 3 keer met een interval van 5-6 uur, afhankelijk van de indicatie. In sommige gevallen wordt een 0,1% oplossing subconjunctivaal geïnjecteerd met 0,2-0,5 ml of parabulbaal - 0,3-0,5 ml. Door elektroforese wordt een 0,5% oplossing uit de anode geïnjecteerd door de oogleden of het oogbad.

Bijwerkingen

Bij systemisch gebruik: droge mond, tachycardie, constipatie, moeilijk urineren, mydriasis, fotofobie, accommodatie verlamming, duizeligheid, verminderde tastbare waarneming.

Bij topicale toepassing in de oogheelkunde: ooglid huidspoeling, hyperemie en zwelling van het ooglid conjunctiva en oogbol, fotofobie, droge mond, tachycardie.

Contra

Overgevoeligheid voor atropine.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Atropine passeert de placentabarrière. Adequate en strikt gecontroleerde klinische onderzoeken naar de veiligheid van atropine tijdens de zwangerschap zijn niet uitgevoerd.

Wanneer een / in de inleiding tijdens de zwangerschap of kort voor de geboorte tachycardie bij de foetus kan ontwikkelen.

Atropine wordt aangetroffen in moedermelk in sporenconcentraties.

Aanvraag voor schendingen van de lever

Wees voorzichtig bij leverfalen (verminderd metabolisme).

Aanvraag voor schendingen van de nierfunctie

Wees voorzichtig met nierfalen (risico op bijwerkingen als gevolg van verminderde eliminatie).

Gebruik bij kinderen

Wees voorzichtig bij chronische longaandoeningen, vooral bij jonge kinderen en verzwakte patiënten (vermindering van bronchiale afscheiding kan leiden tot verdikking van het geheim en de vorming van files in de bronchiën); met hersenschade bij kinderen, hersenverlamming, de ziekte van Down (de reactie op anticholinergica is verbeterd).

Gebruik bij oudere patiënten

Wees voorzichtig bij patiënten met aandoeningen van het cardiovasculaire systeem, waarbij een verhoging van de hartslag ongewenst kan zijn; met intestinale atonie bij oudere patiënten of verzwakte patiënten (mogelijke obstructie), met prostaathypertrofie zonder obstructie van de urinewegen, urineretentie of gevoeligheid hiervoor of ziekten met obstructie van de urinewegen (inclusief blaashals als gevolg van prostaathypertrofie) klier).

Speciale instructies

Wees voorzichtig bij patiënten met aandoeningen van het cardiovasculaire systeem waarbij een verhoogde hartslag ongewenst kan zijn: atriale fibrillatie, tachycardie, chronisch hartfalen, coronaire hartziekte, mitrale stenose, arteriële hypertensie, acute bloeding; met thyreotoxicose (mogelijk verhoogde tachycardie); bij verhoogde temperatuur (het kan zelfs toenemen als gevolg van de onderdrukking van de activiteit van de zweetklieren); met reflux-oesofagitis, hernia van de slokdarmopening van het diafragma in combinatie met reflux-oesofagitis (verminderde beweeglijkheid van de slokdarm en maag en ontspanning van de onderste slokdarmsfincter kan de maaglediging vertragen en gastro-oesofageale reflux door de sluitspier met gestoorde functie verbeteren); bij ziekten van het maagdarmkanaal, vergezeld van obstructie - achalasie van de slokdarm, pylorus stenose (verminderde beweeglijkheid en tonus, leidend tot obstructie en vertraagde maaginhoud), intestinale atonie bij oudere patiënten of verzwakte patiënten (mogelijke obstructie), paralytische ileus; met een toename van de intraoculaire druk - een gesloten hoek (mydriatisch effect, leidend tot een toename van de intraoculaire druk, kan een acute aanval veroorzaken) en openhoekglaucoom (een mydriatisch effect kan enige verhoging van de intraoculaire druk veroorzaken; correctie van de therapie kan nodig zijn); in het geval van niet-specifieke colitis ulcerosa (hoge doses kunnen intestinale peristaltiek remmen, waardoor de kans op paralytische ileus van de darm toeneemt, bovendien is de manifestatie of verergering van een dergelijke ernstige complicatie als toxisch megacolon mogelijk); met een droge mond (langdurig gebruik kan de intensiteit van xerostomie verder doen toenemen); bij leverfalen (verlaagd metabolisme) en nierfalen (risico op bijwerkingen als gevolg van verminderde uitscheiding); bij chronische longaandoeningen, vooral bij jonge kinderen en verzwakte patiënten (vermindering van bronchiale afscheiding kan leiden tot verdikking van het geheim en de vorming van files in de bronchiën); met myasthenia gravis (de aandoening kan verslechteren als gevolg van de remming van de werking van acetylcholine); prostaathypertrofie zonder obstructie van de urinewegen, urineretentie of -gevoeligheid of ziekten die gepaard gaan met obstructie van de urinewegen (inclusief blaashals als gevolg van prostaathypertrofie); met pre-eclampsie (mogelijk verhoogde hypertensie); hersenbeschadiging bij kinderen, hersenverlamming, de ziekte van Down (de reactie op anticholinergica neemt toe).

Tussen doses van atropine en antacidum preparaten die aluminium of calciumcarbonaat bevatten, moet het interval minstens 1 uur zijn.

Wanneer subconjunctivale of parabulbar-toediening van atropine wordt toegediend, moet de patiënt een validol-pil onder de tong worden gegeven om tachycardie te verminderen.

Invloed op het vermogen om motortransport en besturingsmechanismen te besturen

Tijdens de behandelperiode moet de patiënt voorzichtig zijn bij het besturen van voertuigen en bij het doen van andere potentieel gevaarlijke activiteiten waarvoor verhoogde concentratie, psychomotorische snelheid en goed zicht vereist zijn.

Geneesmiddelinteractie

Bij gelijktijdige inname met antacida die aluminium of calciumcarbonaat bevatten, neemt de absorptie van atropine uit het maagdarmkanaal af.

Wanneer het gelijktijdig met anticholinergica en middelen met anticholinergische werking wordt gebruikt, is het anticholinergische effect verbeterd.

Bij gelijktijdig gebruik met atropine kan de absorptie van zopiclon, meksiletine, verminderde absorptie van nitrofurantoïne en de uitscheiding ervan door de nieren vertragen. Verhoogd therapeutisch effect en bijwerkingen van nitrofurantoïne zijn waarschijnlijk.

Bij gelijktijdig gebruik met fenylefrine kan de bloeddruk stijgen.

Onder invloed van guanethidine is een afname van het hyposecretoir effect van atropine mogelijk.

Nitraten verhogen de kans op verhoogde intraoculaire druk.

Procaïnamide versterkt het anticholinergische effect van atropine.

Atropine verlaagt de concentratie van levodopa in het bloedplasma.

http://lekotzyvy.com/preparat/a/atropin/

Reviews van het medicijn Atropine

Indicaties voor gebruik

Discussie over het medicijn Atropine in moms records

ze druppelen atropine zodat de pupillen groter worden en naar de fundus van het oog kijken. Maar de ziekte van je echtgenoot is nauwelijks erfelijk. Er is mij verteld dat het helemaal niet van iets afhangt. Hier is zo'n persoon geboren en dat is het. Ik dacht eerst, misschien vanwege het feit dat ik tijdens de zwangerschap een product was van een soort nepra.

. bij het Institute of Cardiology. Wat deed gewoon niet met mij. Op het einde zeiden ze dat het hart werkt met een reserve, alles is goed! En zelfs het syndroom van Burgada nam aan. Mijn hart werd geslagen met een stroom en versneld met atropine, dan met een stroom. Uiteindelijk zeiden ze, gezond als een stier, een wandeling maken). Het afgelopen jaar was vóór de operatie om de aderen te verwijderen. Anesthesie wordt goed verdragen. En de belangrijkste aanvallen zijn in het algemeen helemaal gestopt. Over het algemeen was er een slechte ecg, iets daar sinustachycardie. Over het algemeen is dit niet kritisch, ze sterven er niet van. En valeriaan is hier nutteloos.

Behandeling van bradycardie bij zwangere vrouwen Sinusbaldycardie bij zwangere vrouwen vereist geen speciale behandeling. Met significante bradycardie worden atropinesulfaat, xanthinederivaten (cafeïne, aminofylline), sympathicomimetica (efedrinechloride), geneesmiddelen die de prikkelbaarheid en automatisering van de sinusknoop (izadrin) verhogen getoond. Bij ernstige bradycardie bij zwangere vrouwen en de aanwezigheid van aanvallen van het Morgagni-Adams-Stokes-syndroom tijdens de zwangerschap, is implantatie van een kunstmatige pacemaker en toediening raadzaam.

veel beter dan na de algemene benen slechts 3 uur later voel je je niet goed en de pijn is verschrikkelijk als de verdoving verdwijnt zonder atropine me prikkend atropine analginine met ketoral heeft niet geholpen

. ovarium x, hypothyreoïdie, obesitas, depressie AIDS (bij volwassenen), cirrose, diabetes mellitus. Verhoogde cortisol in het bloed kan het gevolg zijn van het nemen van bepaalde medicijnen (atropine, synthetische glucocorticoïden, opiaten, oestrogenen, orale anticonceptiva). Een afname van cortisol kan betekenen: hypofyse insufficiëntie, bijnierschors insufficiëntie, verminderde hormoonafscheiding, de ziekte van Addison, cirrose van de lever, hepatitis en een sterke afname in gewicht. Het verlagen van het cortisolniveau in het bloed kan optreden na inname van medicijnen (barbituraten en vele andere). Hoe een cortisoltest correct te doen. Aan de vooravond van hormonale analyse van cortisol, geef de receptie op.

Ik heb een hele zwangerschap op dexamethason. In de tussentijd wist ik niet van B, en atropine was druipende en antibiotica ((ik werd aanvankelijk bevestigd met uveïtis in verschillende klinieken. Wacht even tot de bevalling en raadpleeg dan opnieuw microchirurgie

Nu is het soms geen 3 dagen, maar er is al een geneesmiddel dat onmiddellijk inwerkt, maar ik weet niet hoe het te combineren is met zwangerschap - atropine (dat 3 dagen druipt) bevat alcohol, maar contra-indicaties zoals zwangerschap zijn niet geïndiceerd. xs. Ik keek zo - door een vergrootglas.

in het ziekenhuis vanwege sterke regurgitatie liegden ze, ze verloren hierdoor gewicht, atropine liet ons 2 dagen vallen en nu spuugt de lucht goed uit, soms hebben we te veel overtollig vet en nu hebben we genoeg gewicht na het voeren van maolox Het zou naar de kinderarts moeten gaan, zelfs als ze iets regurgitatie voorschrijft, heeft onze jongeman snel alles voorgeschreven, ze zei dat ja, zoals mama, nu minder h.

Er wordt gezegd dat het tweede trimester voorbij zal gaan. Ikzelf lijd. Mond spoelt afkooksel van kamille. Zelfs eikenschors wordt gebruikt om te spoelen en ik herinner me niets anders. Ik heb gehoord dat atropine soms wordt geloosd. Maar het is zeer schadelijk voor zwangere vrouwen. Dus ik weigerde het.

. In geval van overdosering van anapriline (en andere β-adrenerge blokkers) en aanhoudende bradycardie, atropine-oplossing (1-2 mg) en β-adrenostimulant - izadrin (25 mg) of orciprenaline ( 0,5 mg) Anaprilin-injectievorm is ontwikkeld - 0,25% oplossing in ampullen van 1 ml (2,5 mg in de ampul). Breng intraveneus aan om hartritmestoornissen en beroertes te verlichten. Meestal wordt eerst 1 mg toegediend, vervolgens wordt, afhankelijk van het effect en de tolerantie, de dosis verhoogd tot 5-10 mg. Ga langzaam binnen Om de intraoculaire druk bij openhoekglaucoom te verminderen, wordt anapriline gebruikt.

Heeft u de mogelijkheid om andere artsen te raadplegen? Ik kreeg serieuze medicijnen voorgeschreven, ik was natuurlijk geen arts, ik kan niet beweren, ik heb net de instructies en contra-indicaties voor atropine en gedachte gelezen (contra-indicaties hebben reflux, wat in principe regurgitatie is - http://www.womenhealthnet.ru/child -one / 335.html). Ik zou ook raadplegen. Draag een kolom, helpt het? Ik ben geen expert op het gebied van HS, maar kan de borst de verkeerde innemen, omdat het veel lucht inslikt? En dit bij elke voeding? Kunstmatige kunstenaars hebben antireflux-mengsels - voor kinderen die vaak braken, denk ik dat voor jou, GW meer zou moeten worden gevonden zonder.

. bevestig ook hier! Bedankt voor je steun en informatie! En nu zeiden mijn studenten dat ze dat deden. Misschien is het een beetje zwakker omdat ze bruine ogen hebben en drijfnat worden. Misschien zou atropine hen beter hebben geholpen. Of gewoon echte erfelijke bijziendheid.

. gival vaak. In het begin was ik erg in paniek. We passeerden veel artsen (kinderartsen, neurologen, chirurgen). Iedereen zei verschillende dingen, schreef allerlei soorten crap, anti-refluxmengsels en zelfs toegewezen om ATROPIN (een medicijn) te drinken. Godzijdank heb ik hem niets anders gegeven dan een anti-reflux mengsel. Vervolgens brengen we pylorospasm of pyloric stenose in kwestie (en dit is slechts een chirurgische behandeling), kortom, shock. En toen leidde de Heer ons naar een geweldige chirurg. Dit zijn zijn woorden: kijk naar je kind, hij is actief, in snelheid aan het toenemen en soms hoger, eet met eetlust. Rustig maar. Dit is zijn fysiologische functie. Over een jaar zal hij het ontgroeien, je taak is ervoor te zorgen dat hij niet stikt en niets meer.

Ik heb gehoord dat pylorospasme geen chirurgische behandeling nodig heeft, maar alleen spasmolytica en atropine voorschrijven. Voer vaker, maar in kleine porties, en na het voeden, breng warmte op de buik aan, en het is normaal om het verticaal te dragen. Laat je dochter snel herstellen.

. Avili voor de neuroloog, drie van hen allemaal in één stem zeggen dat ze in de neurologie ook alle normen en de GOS zijn. Ze zijn het ziekenhuis binnengegaan met een gevecht, de artsen zeggen dat het thuis wordt behandeld, met als resultaat dat de behandelweek waard is en atropine plus een magneet en alles in orde is.

Ik heb een hele zwangerschap op dexamethason. Totdat ik wist over zwangerschap, druipen en nevanac en zelfs atropine. Toen ik hoorde over een interessante situatie, bleef ik alleen op dexamethason

. Chirurg, kijk naar het kind, om niet te afvallen, maar voeg toe om actief te zijn, niet traag, dan de chirurg, er is geen pathologie. De neuroloog schreef een massage voor - het hielp helemaal niet, en ze gaf opdracht om Atropine (een ernstige verdovende stof met veel bijwerkingen) te drinken, maar we dronken het niet. Ze hadden gelijk, alles werd op eigen houtje bepaald door de leeftijd van een jaar, ze zijn simpelweg ontgroeid. Het belangrijkste is dus zonder paniek en controleer de toestand.

. lateraal braken. Medicijnen voorschrijven die direct blokkeren de emetische reflex geneesmiddelen die werken op verschillende neurotransmitter medulla systeem: M-holinoblokatory (atropine), blokkers van dopaminereceptoren (neuroleptica - haloperidol, droperidol, fenothiazinederivaten - thiethylperazine), alsmede directe antagonisten van dopamine (metoclopramide) en centraal werkende geneesmiddelen die serotoninereceptoren blokkeren (ondansetron). Een belangrijk deel van de behandeling wordt beschouwd als infusietherapie, waaronder het gebruik van kristalloïden en parenterale voeding. Crystalloïden zijn bedoeld voor rehydratatie. Van de gebruikte kristalloïden is complex.

We werden geholpen door complexe druppels in de neus: (atropine, streptotsid en difenhydramine) - bereid in een apotheek; in de neus ekteritsid 1 ml (voor keel); kindervibrocil, nazivine (7 dagen); calendula zalf (Dr. Mom) werd op de hielen gesmeerd, slijm uit de neus werd 3 keer per nacht met een speciale aspirator uitgezogen (het is als een peer, maar beter als een druppelaar: het ene uiteinde van de neus, en het andere uiteinde hetzelfde); gaf viferon en nazoferon - op één plaats. En uitwisselbaar tot 3.

Druppels zijn niet schadelijk voor zwangere vrouwen (ik weet niet meer hoe ze worden genoemd, maar geen atropine), het visioen is volledig hersteld op een dag, de pupil versmalt.Ik werd begraven in de ochtend en tegen de avond zag ik beter, maar niet helemaal, plus fotofobie.Dus achter het stuur, ik Ik denk dat het niet nodig is om op deze dag te zitten)))

http://www.babyblog.ru/drug/atropine/otzyv

atropine

Fabrikant: Moscow Endocrine Plant Prijsklasse: Economie

instructie

Algemene informatie

Atropine is een medicijn voor de aanmaak van medische mydriasis (verwijde pupil), heeft een langdurig effect (het effect van expansie duurt maximaal tien dagen), waarmee de oogarts rekening moet houden bij het voorschrijven van deze oogdruppels aan een patiënt.

Het medicijn heeft veel contra-indicaties en bijwerkingen, die het gebruik ervan in de oogheelkunde aanzienlijk hebben verminderd. De behandeling met Atropine dient alleen te worden uitgevoerd onder toezicht van een arts, na een oftalmologisch onderzoek en het meten van de intraoculaire druk. Het gebruik van atropine alleen is onaanvaardbaar.

Farmacologische werking

Atropine is een plantensubstantie, een alkaloïde, die wordt aangetroffen in planten van de familie van de nachtschade. Atropine veroorzaakt dilatatie van de pupillen en problemen bij de uitstroom van intraoculaire vloeistof - als een gevolg neemt de intraoculaire druk toe, verlamming van de accommodatie, die, naast het therapeutische effect, de neiging heeft het zicht van dichtbij te belemmeren en de scherpte te verminderen. Daarom is het moeilijk om met auto's of boeken te werken in een auto met een behandeling met atropine. Het meest uitgesproken effect van een één procent-oplossing van deze stof treedt op 30-40 minuten na instillatie van Atropine oogdruppels in de ogen. De functie van het oog wordt gemiddeld binnen 3-4 dagen hersteld, maar het kan ook 7-10 dagen verstrijken voordat de pupil zich vanzelf opnieuw kan inklappen en uitbreiden.

Atropine oogdruppels worden gemakkelijk geabsorbeerd door de buitenste membraan van het oog - het bindvlies. De ontspanning van de ciliairspier van het oog, die de lens fixeert, en de verplaatsing daarvan in de voorste oogkamer gebeurt gelijktijdig met de verandering in de uitstroom van intraoculair vocht uit deze kamer. Als gevolg hiervan kan de intraoculaire druk toenemen - daarom kunnen Atropine-oogdruppels bij patiënten met bepaalde soorten glaucoom een ​​exacerbatie veroorzaken. Bij gezonde mensen gebeurt dit meestal niet.

Contra

Het medicijn is gecontra-indiceerd bij:

• hoeksluiting en nauwe kamerhoekglaucoom en verdenking ervan;

• synechiae van de iris;

• 1% oplossing is niet voorgeschreven aan kinderen jonger dan 7 jaar oud.

Raadpleeg uw arts voordat u met dit medicijn begint, bespreek de noodzaak van Atropine en uw persoonlijke contra-indicaties. Atropine moet met voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de zwangerschap, borstvoeding, op de leeftijd van 40 jaar en ouder. Met hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, andere schendingen van het hart en de bloedvaten - alleen na overleg met een arts. De lijst met potentieel gevaarlijke aandoeningen omvat ziekten van het maagdarmkanaal, organen van het urinewegstelsel, de schildklier en verhoogde lichaamstemperatuur.

Bijwerkingen

Atropine heeft oogdruppels en bijwerkingen, waarvan het uiterlijk nodig is om het gebruik van het geneesmiddel te staken en een arts te raadplegen. Roodheid van de oogleden en conjunctiva, fotofobie moet u waarschuwen. In sommige gevallen kan een systemisch effect van een stof zich manifesteren, waarna zich een droge mond, duizeligheid en hoofdpijn, angst en rusteloosheid ontwikkelen, de hartslag versnelt en de gevoeligheid van de huid kan worden verstoord.

overdosis

In geval van overdosering van het geneesmiddel (gemanifesteerd door verhoogde bijwerkingen), moet u het gebruik staken en een arts raadplegen.

Interactie met andere drugs

Met het gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen met anticholinergische activiteit met atropine, wordt het effect van de laatste versterkt.

Speciale instructies en voorzorgsmaatregelen

Speciale aanbevelingen voor de behandeling met Atropine oogdruppels:

1. Gedurende de gehele behandelperiode is het raadzaam het autorijden te staken en ook andere activiteiten die snelle reacties en een scherp zicht vereisen.

2. Gebruik geen oogdruppels Atropine na de houdbaarheidsdatum, die 3 jaar is.

3. Gebruik het medicijn niet, als u in contactlenzen verkeert, is het wenselijk om ze voor de duur van de behandeling te weigeren en ze te vervangen door een bril. Als u nog steeds lenzen moet dragen - doe dit dan een uur nadat Atropin is bijgevuld of druppel het preparaat 's avonds in en verwijder de lenzen voor de nacht.

4. Gebruik zonnebrillen tijdens de behandelingsperiode met druppels Atropine op zonnige dagen, omdat de verwijde pupillen meer licht opnemen dan de ogen in de normale staat.

5. Houd het medicijn op een donkere plaats buiten het bereik van kinderen.

Prijs "Atropine" oogdruppels in Russische apotheken (gemiddeld): 47 roebel.

Samenstelling en vrijgaveformulier

getuigenis

Atropine oogdruppels worden voorgeschreven voor de uitbreiding van de pupil bij de diagnose en behandeling van ziekten van het orgel van het gezichtsvermogen, alsmede om verlamming van accommodatie van het oog te bereiken - een toestand waarin de pupillen niet smaller worden, en het oog kan de brandpuntsafstand niet veranderen. Verlamming van de accommodatie is noodzakelijk voor het onderzoeken van de fundus, het bepalen van valse en ware bijziendheid en het behandelen van bepaalde ziekten.

Atropine wordt ook gebruikt om functionele rust te creëren, noodzakelijk voor een verscheidenheid aan ontstekingsziekten van het oog, voor verwondingen van het orgel van het gezichtsvermogen, spasmen van de arteria retina en een neiging tot vorming van bloedstolsels. Atropine oogdruppels ontspannen de spieren van de ogen, waardoor herstel en herstel van normale functies van het orgel van het gezichtsvermogen sneller optreedt dan zonder het gebruik van dergelijke geneesmiddelen.

Atropine wordt gebruikt voor ziekten:

Wijze van gebruik

Als de oogarts geen ander regime heeft aanbevolen, worden Atropine-druppels 1-2 druppels ingeademd in het aangedane oog. Per dag kun je het medicijn 1 tot 3 keer gebruiken, de intervallen tussen instillaties moeten 5-6 uur zijn. Kinderen krijgen een oplossing voorgeschreven met een concentratie van 0,5% of minder.

Waarschuwing! Nadat u de Atropine in het oog hebt laten vallen, drukt u met uw vinger op de onderste binnenhoek van het oog - het scheurpunt. Hierdoor kan de oplossing niet in de nasopharynx terechtkomen, waardoor de kans op bijwerkingen kleiner wordt.

http://proglaza.ru/drugs/kapli/atropin-glaznie-kapli-e.html

Atropine oogdruppels voor kinderen beoordelingen

13 juli 2016, 13:55 uur

Hallo allemaal Meisjes vertellen me wie atropinisatie heeft uitgelokt? De dochter heeft één oog 0.9, de andere 0.6 heeft een oogarts voorgeschreven.

4 dagen om te druipen, lees al veel informatie omdat het eng is om te druipen, wie schrijft wat. 50 tot 50 beoordelingen. Misschien heeft iemand specifieke informatie hierover en persoonlijke ervaring.

13 juli 2016 13:57 uur

Nou, dit is gek, je kunt er zoveel van afdruipen, ik had een paar keer voor het inspecteren was verschrikkelijk))

13 juli 2016 14:01

Hoeveel blindheid hield aan?

13 juli 2016 14:02 uur

Welnu, er is waarschijnlijker geen blindheid, sterke lichtgevoeligheid, het is onmogelijk om te lezen of te lezen, alles zwemt, uren 6 zijn precies zoals dat.

13 juli 2016 14:06

Tin... en we druipen 4 dagen... eng ((

13 juli 2016 14:12 uur

Natuurlijk zal het heel moeilijk zijn...

13 juli 2016 14:18

13 juli 2016 13:58 uur

Ik heb niet gehoord dat atropine recht was, het was gif, en het wordt bewaard in een kluis in ziekenhuizen), maar net als medicijnen zoals tropicamide, wordt mydriacyl voorgeschreven, een nichtje is een maand geleden gedropt)

13 juli 2016 14:00 uur

Ik schreef atropine, ik weet niet wat ik nu moet doen... de actie zegt dat het maximaal 2 weken duurt (

13 juli 2016 14:02 uur

Misschien kan een andere optometrist gaan, als atropine echt nodig is, dan druppelen, als je kunt vervangen door druppels met een kortere actie, dan is het beter om anverne

13 juli 2016 14:07 uur

13 juli 2016 14:00 uur

waarom atropine? bril oprapen? of controleer de fundus? voor deze doeleinden zijn er andere medicijnen, van een kortere actie, en als tijdens ontsteking of preventie van lijmen van de pupil, dan is het natuurlijk beter om te druppelen

13 juli 2016 14:02 uur

Om het gezichtsvermogen te herstellen, begreep ik het. We hebben één oog 0.6

13 juli 2016 14:05 uur

wat een onzin, je kunt het zicht niet herstellen met atropine, anders zouden er niet zoveel mensen met een bril zijn, ga naar een meer gevorderde oogarts die op zijn minst af en toe professionele literatuur leest en de vooruitgang in de geneeskunde volgt

13 juli 2016 14:07 uur

Bedankt... Ik zal een andere dokter proberen!

13 juli 2016 14:13

ook in de kindertijd martelden ze me zo veel, dreigden ze dat ik blind zou worden, mijn moeder deed natuurlijk alles, mijn gezichtsvermogen was zo slecht als het was... Atropine hielp niet))) omdat het de spieren van de pupil ontspant, en met bijziendheid de oogbol sneller groeit dan nodig, en atropine zal het niet repareren

13 juli 2016 14:18

Nou, dat is wat de doktoren... Ik kan het niet begrijpen ((

13 juli 2016 14:33 uur

Artsen van de Sovjet-school, en de wetenschap in de laatste 10-20 jaar gingen een beetje vooruit en veranderden veel meningen, hoogstwaarschijnlijk geloofde de dokter oprecht dat dit nodig was, omdat hij dit geleerd had) en in de geneeskunde is het erg belangrijk om nieuwe producten en nieuw onderzoek bij te houden, Ik bracht twee jaar door met het decreet kwam aan het werk, en zelfs in deze tijd verschenen nieuwe medicijnen, nieuwe methoden, etc.

15 juli 2016 11:06

Heel erg bedankt voor het advies... Ik besloot het maar een keer te laten vallen voordat ik het nam... dan meld ik me aan voor een betaalde oogarts!

13 juli 2016 14:27 uur

Ik druppelde op school... druipende week.

15 juli 2016 11:07

En hoe dan de aanblik... hoeveel tijd zag u slecht?

15 augustus 2016 02:29

Ik stuitte op je post, ikzelf in zulke gedachten, mijn dochter is 4 jaar oud en de dokter heeft ons aangesteld om atropine al 2 te druipen! van de week... De waarheid is dat de hoofdarts van de polikliniek een recept schreef, waarbij werd aangegeven dat het gedurende 3 dagen zou druppelen, na die inconsistentie begon ik over dit medicijn te lezen. We hebben nu nog steeds een verergering van atopische dermatitis plus een allergische dochter, en in de reviews die ik zag dat alleen volledig gezonde kinderen het kunnen laten druipen, vind ik dat ik op zoek moet naar een andere oogarts...

man ging naar een oogarts. Zijn oog drupte van deze druppels. De dokter zei dat na 2 uur alles hersteld zou moeten zijn...

Zaten vandaag met de zoon bij de oogarts, hij barstte daar in tranen uit en besloot dat we vandaag niet naar de fundus zullen kijken, dus...

met atropienetization 3 dagen? wat is atropine deze nifiga niet handig? We hebben slechts 1 keer gedaan en droegen 1 pa...

Andere artikelen over dit onderwerp

Waarschuwing! Raadpleeg een specialist voordat u drugs gebruikt!

Ik hoorde al heel lang over Atropine, in mijn kindertijd. Dit medicijn maakte me echter helemaal geen zorgen, dus ik begreep niet echt waar het voor was en waarom. Ze wist alleen dat hij in zijn ogen begraven lag.

Een maand geleden werd ik echter geconfronteerd met het feit dat ik te maken had met Atropine, en grondig. Het is een feit dat de medische raad van mijn kind slecht zicht had. En dus, om een ​​specifieke diagnose te stellen, schreef de arts Atropine voor om te laten druipen.

In onze apotheek werd alleen deze een, Oekraïense productie gevonden. Want de prijs is heel, heel democratisch. Blijkbaar omdat de prijs klein is, omdat het medicijn niet voor behandeling is, maar alleen voor diagnose.

Flesje van 5 ml. Dit volume was voldoende voor ons gedurende 4 dagen aan het begin van de behandeling en daarna gedurende 4 dagen, toen de arts na de afspraak ons ​​een tweede druppeldruppel met atropine had voorgeschreven.

In de bijsluiter in de contra-indicaties aangegeven kinderleeftijd. Dat wil zeggen, het kind kan Atropine niet echt gebruiken. Maar de dokter, ik weet niet of hij gelijk had, raadde me aan om een ​​flesje met steriel water in een apotheek te kopen en Atropine in een verhouding van 5050 te verdunnen. Pas daarna druppel ik 's morgens en' s avonds in elk oog.

Inbegrepen bij het medicijn is een zeer handige pipet. Het wordt op de fles gedaan en wordt niet gedurende de hele tijd van de behandeling verwijderd. De pipet wordt afgesloten met een speciaal deksel, dus er hoeft niet te worden gevreesd voor de steriliteit van het behandelingsproces.

Eerlijk gezegd is Atropine's druipen van de ogen van een kind een echte straf. Het medicijn lijkt sterk te branden. Ik maakte deze conclusie op basis van de reactie van mijn zoon.

Eerst halen we ongeveer 10 minuten over, dan laten we één oog vallen, dan nog een 5-7 minuten omdat het knijpt. Daarna kalmeert hij geleidelijk en dan vindt hetzelfde epos plaats met het tweede oog.

Over het algemeen is de horror nog steeds, zowel voor mij als voor het kind. Vooral gezien het feit dat geen cartoons kunnen worden bekeken, noch boeken om te lezen. Je kunt alleen de foto's en de grootste bekijken. Het is ook onmogelijk om te schrijven.

Het enige pluspunt is dat we nog steeds werden gediagnosticeerd en de druppels werden geannuleerd.

Ik adviseer niemand om dit aan te pakken, maar als er geen uitweg is, dan zal het medicijn nog moeten worden toegepast. Dus we gebruikten het gescheiden, ik kan me niet voorstellen wat het is in zijn oorspronkelijke, geconcentreerde vorm.

We kregen de opdracht om te gaan volgens plan door een oogarts, Laura en een tandarts... omdat er geen oogarts is in de kliniek waar ik werk, hebben we deze doorgegeven aan MNTK (dit is een "oogkliniek"... we hebben de grootste kliniek in Siberië).... veel op welke apparaten ik heb getest,...

Ik schreef de oogarts voor een controle, mijn visie was waardeloos -3, ze zeiden dat ze druppels zouden laten vallen om naar de fundus te kijken, ik vraag me af of deze druppels niet gevaarlijk zijn voor het kind. Ze zeiden nee, dat het nodig is om de bodem volledig te onderzoeken, temeer omdat...

oogarts droop iemand in de ogen in 6 maanden?

Eén optometrist zegt dat je moet druppelen om te kijken hoe de fundus er uit moet zien. Een ander zegt - in geen geval tot een jaar. Hoe ik deze tegenstrijdigheden beu ben, niet overdragen. Het is weer aan mij. Ik besloot om je te vragen wat er in de wereld wordt gedaan...

Gisteren gingen de kinderen naar de oogarts met het resultaat: Elina's gezichtsvermogen verslechterde, maar de waarheid bestelde geen veel sterkere bril en kocht een ambostimulator voor blikken, maar dit had ik ook niet verwacht van Yanik...

Gisteren hadden we een oogarts, atropine droop in de ogen. Gekeken naar de fundus, alles is goed. Geslaagd dagtemperatuur 38.1, geen hoest, geen rhinitis. Wat zou het kunnen zijn?

Ongeveer een week geleden werd ik eindelijk geregistreerd op het LCD-scherm. Zoals altijd een stel tests en aanwijzingen voor een stel specialisten. Het belangrijkste is de oogarts. Op het LCD-scherm is dat niet zo. Er is niemand anders dan de therapeut. Een kennis gaat...

Meisjes, hulp bij advies Het gaat erom dat ik slecht zicht heb, bijziendheid. De oudste zoon heeft ook een minpuntje. maar de visie begon alleen maar te verslechteren toen hij 9 jaar oud was (comp + erfelijkheid), en kwam onlangs voor een routineonderzoek bij een optometrist met de...

Gisteren hadden we een oogartsonderzoek gepland, en we raakten in paniek... In het algemeen kwamen we naar het ziekenhuis, gingen zitten om in de gang te wachten, daar wachtten mensen. Stashka sliep een zoete droom in het autostoeltje. Een tante kwam uit in een badjas en kreeg...

We waren donderdag bij de zonen bij de oogarts (trouwens, er zijn vermoedens dat onze zaterdagtemperatuur veroorzaakt kan worden door een microbe of virus dat daar verslaafd was, het was maar een stel kinderen). Ik klaagde bij haar dat...

http://glaz-noi.ru/glaznye-kapli-atropin-dlya-detey-otzyvy/

Atropine en verschillende vragen over zijn actie

Maak je klaar. Moeilijk natuurlijk met het idee van een oplossing. Het bestrijkt de hele horizon. Maar je kunt het proberen. Wat als verlichting komt?
Sapienti zat.

Wanneer atropine wordt bijgebracht, wordt het zicht bijna altijd slechter, het is 100%, omdat de pupil uitzet en de focus toeneemt, de scherpte afneemt, om zo te zeggen, het afstandszicht kan ook weer iets verslechteren door de brede pupil, maar dit is allemaal triviaal in vergelijking met de positieve effecten. Wacht 7-10 dagen en herstel in de buurt van het zicht.

En het is ook vreemd dat de oogarts je hier niet voor waarschuwde, dit zijn standaard 'nuances' van atropinisatie.

Goede avond! Vertel me alsjeblieft, een kind (7 jaar oud) werd gediagnosticeerd met een spasme van accreditatie van beide ogen. Irifrin laten vallen. Toen stelde de arts een 5-daagse kuur met atropine voor (hoewel hij zei dat er geen dringende behoefte aan was). Maar het medicijn in de stad wordt niet gevonden. De dokter heeft de zijne gegeven OPEN fles, infuus verondersteld op de volgende feestdagen. Ik schaam me erg voor het feit dat het flesje al 2 maanden open is, de dokter zegt dat je kunt druppelen. Welnu, over het algemeen is er veel negatieve informatie op internet over atropine. Kan een andere specialist bezoeken?

http://forum.vseoglazah.ru/showthread.php?t=395page=3

Atropine oogdruppels

Atropine - oogdruppels, geproduceerd in de vorm van een één procent steriele oplossing.

Een vroeg medicijn werd gebruikt om de pupil uit te zetten om de fundus van het oog te onderzoeken.

Op dit moment wordt het minder vaak gebruikt in de farmacologische markt, omdat het veel bijwerkingen heeft.

De oorsprong van het geld - groente. Mydriasis wordt bereikt door het gebruik van uitstroom van intraoculaire vloeistof en een toename van de druk. Als gevolg hiervan wordt accommodatieverlamming gevormd, dat wil zeggen, het oog verliest zijn vermogen om zich aan externe omstandigheden aan te passen. Na 4 dagen wordt het effect geëlimineerd, het werk van de spieren wordt hersteld.

Indicaties voor gebruik

Druppels worden gebruikt voor systemische en lokale effecten.

De eerste optie is nodig voor de volgende aandoeningen in het lichaam:

 • gastro-intestinale stoornissen geassocieerd met spasmen van de spierwand van de slokdarm, maag, darmen;
 • ademhalingssysteemdisfunctie geassocieerd met spasme van de bronchiën en strottenhoofd;
 • aandoeningen van het cardiovasculaire systeem die leiden tot een verlaging van de hartslag, blokkade, aritmieën.

Het medicijn kan vóór de operatie worden gebruikt om de verhoogde spierspanning te elimineren.

Voor lokaal gebruik wordt de agent vaker gebruikt. Het is noodzakelijk voor de volgende acties:

 • onderzoek van de fundus van het oog met behulp van oogmydriasis;
 • spierontspanning bij inflammatoire oogziekten in de vorm van keratitis (hoornvliesaandoening), iritis (irisziekte), iridocyclitis (ontsteking van de iris en oogbol);
 • mechanische schade aan de ogen;
 • spierkrampen in de ogen;
 • embolie van slagaders in de ogen.

De kosten van Atropine zijn afhankelijk van de opmaak van de apotheek die de koper kiest. De gemiddelde prijs is 40-55 roebel.

structuur

De vloeistof in de ampullen bevat slechts één procent oplossing van Atropinesulfaat. Omdat de stof veel bijwerkingen veroorzaakt, wordt deze alleen op recept verkocht.

Instructies voor gebruik

De verpakking van Atropine bevat verschillende ampullen met het actieve medicijn. Pipetteren is vereist voor instillatie in de ogen. Het is belangrijk dat de patiënt ervan overtuigd is dat het apparaat vóór gebruik steriel is.

De vloeistof wordt gepipetteerd, begraven 1-2 druppels in beide ogen, indien nodig, de uitzetting van de pupil. Of slechts één oog in de behandeling van ziekten.

Om het maximale effect te bereiken, wordt het medicijn 3 keer per dag ingenomen en begraaft hij zijn ogen elke 5 uur.

Atropine wordt gebruikt in de vorm van een injectie van een conjunctivale oogzak van 0,2-0,5 ml. Om het maximale effect te bereiken in het geval van ernstige ziekten, worden parabulbar-injecties gebruikt, die via de huid in het binnenste ooglidgebied worden geïnjecteerd. In dit geval wordt een enkele toepassing uitgevoerd in een dosering van 0,3-0,5 ml. Als de arts de oplossing zo snel mogelijk in de ogen moet brengen, zodat het maximale effect wordt bereikt, gebruikt u de methode van elektroforese.

Dat wil zeggen, de medicinale substantie wordt geïnjecteerd onder de werking van elektrische ontladingen van kleine frequentie.

Voor kinderen

Atropine werd eerder in kleine concentraties gebruikt om de fundus van kinderen te testen. Op dit moment wordt de methode niet gebruikt, Atropine vervangen door andere medicinale stoffen.

Het medicijn wordt genomen onder toezicht van een arts voor ziekten van het pulmonale systeem, vergezeld van spasmen. Atropine vermindert slijm afgescheiden door de bronchiën. Elimineert bronchospasme. Dit wordt gebruikt voor obstructieve bronchitis, wanneer de bronchiale holte volledig wordt geblokkeerd door slijmafscheiding die de luchtwegen niet kan passeren.

Speciale instructies

Atropine is afgeleid van de lever en de nieren. Daarom wordt de stof in geval van disfunctie met de nodige voorzichtigheid gebruikt. Als de organen aangetast zijn, heeft Atropine lange tijd vertraging in het lichaam en veroorzaakt het bijwerkingen.

Aangezien de stof het hartritme verandert, wordt het met voorzichtigheid gebruikt bij patiënten met cardiovasculaire insufficiëntie. Om geen ernstige bradycardie te veroorzaken, wordt het medicijn in lage concentraties gebruikt.

Aangezien de pupil verwijdt na de introductie van Atropine, verliest de persoon tijdelijk de gezichtsscherpte. In dit opzicht is het verboden om motorvoertuigen te besturen, te werken met zware industrie of chemicaliën. Na het elimineren van het effect van mydriasis, geeft de arts toestemming om te blijven werken.

Interactie met andere drugs

Het medicijn heeft een geneesmiddelinteractie met veel medicijnen, dus wordt het alleen op recept gebruikt:

 • Antihistaminica. Deze groep geneesmiddelen veroorzaakt een toename van de werking van Atropine, waardoor hartritmestoornissen en overmatige ontspanning van de lichaamsspieren kunnen optreden.
 • Glucocorticoïden. Onder invloed van het medicijn verhoogt Atropine de intraoculaire druk overdreven.
 • Antidepressiva. Beide remedies manifesteren zich door een verhoogde blootstelling.
 • Penicilline antibacteriële geneesmiddelen. Versterk de impact van beide middelen.
 • Antibacteriële geneesmiddelen uit de groep van sulfonamiden. Beide geneesmiddelen beïnvloeden het nierweefsel.
 • Schimmeldodende medicijnen. Onder invloed van Atropine treedt een daling van de absorptie van het geneesmiddel in het maagdarmkanaal op.
 • Ascorbinezuur vermindert het effect van Atropine.
 • Bloeddrukverlagende geneesmiddelen verhogen het effect wanneer Atropine wordt toegediend.
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, kalium. Verhoogd effect op het maagdarmkanaal. Het risico op bloedende slijmvliezen.

Zwangerschap en borstvoeding

De actieve stof heeft een laag molecuulgewicht en kan daarom de placenta binnendringen en de intra-uteriene vloeistof binnengaan. Blootstelling van een foetus veroorzaakt een verandering in zijn hartslag. Tachycardie treedt op. De mechanismen worden herhaald wanneer de werkzame stof in de moedermelk terechtkomt.

Daarom is Atropine gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Bijwerkingen

Het gebruik van Atropine kan bijwerkingen veroorzaken bij gebruik van het geneesmiddel in de verkeerde dosering of bij gebruik bij mensen met contra-indicaties.

De remedie veroorzaakt de volgende negatieve symptomen:

 • pathologie van het maagdarmkanaal (braken, misselijkheid, veranderingen in ontlasting, verminderde smaak);
 • pathologie van het urinewegstelsel (verandering in frequentie van urineren);
 • overtreding van het cardiovasculaire systeem (bradycardie, tachycardie, veranderingen in het hartritme)
 • neuralgie (duizeligheid, hoofdpijn, slapeloosheid);
 • oftalmische aandoeningen (gebrek aan accommodatie, verhoogde intraoculaire druk);
 • veranderingen in het ademhalingssysteem (verminderde productie van slijm in de bronchiale boom, ontspanning van de bronchiën);
 • huidveranderingen (verbranding, jeuk, roodheid, huiduitslag);
 • het verschijnen van allergische reacties.

Contra

In verband met het optreden van bijwerkingen is het medicijn volledig gecontra-indiceerd bij de volgende aandoeningen en ziekten:

 • individuele intolerantie voor de bestanddelen van het geneesmiddel, gemanifesteerd in de vorm van jeuk, uitslag, ontsteking, zwelling, roodheid van de huid en slijmvliezen;
 • elke vorm van glaucoom;
 • corneaschade
 • ontstekingsschade aan de ogen, waarbij verklevingen worden gevormd tussen verschillende gebieden;
 • lever-, nier-, hartfalen.

overdosis

Mogelijke overdosis Atropine met lokale effecten in de vorm van ooginstillatie of systemische toediening.

Overdosis manifesteert zich in de pathologische toestand van de patiënt en de volgende symptomen zijn te vinden:

 • delier (geestelijke stoornis);
 • tremor (trillen van de bovenste en onderste ledematen);
 • ataxie (ongecoördineerd spierwerk);
 • accommodatie verlamming, dat wil zeggen, de pupillen worden lange tijd gedilateerd, worden niet versmald door de werking van fel licht;
 • droge slijmvliezen;
 • snelle ademhaling;
 • een verhoging van de hartslag, wat leidt tot een verhoogde hartslag;
 • coma treedt op wanneer overmatige toediening van Atropine in het lichaam, de afwezigheid van therapie.

Om de bovenstaande effecten te elimineren, moet u het actieve ingrediënt uit het lichaam verwijderen. Gebruik hiervoor druppelaars met zoutoplossing en medicijnen die het effect van het medicijn elimineren.

analogen

Op dit moment zijn de geneesmiddelenanaloga van Atropine ontwikkeld, die minder bijwerkingen hebben terwijl ze het effect behouden.

Deze omvatten:

Meer informatie over de analogen vindt u hier.

Artsen beoordelingen

Vladimir Surkov, oogarts-chirurg: Ik gebruik vaak Atropina Sulfate tijdens chirurgische ingrepen. Houd tegelijkertijd rekening met de aanwezigheid van contra-indicaties en bijwerkingen. Met de juiste geselecteerde dosering werkt het medicijn effectief op de patiënt.

Elena Shirokova, oogarts: ik gebruik atropinesulfaat om de fundus van mijn patiënten te controleren. Het is belangrijk om de juiste dosering te kiezen om geen bijwerkingen te veroorzaken. Als je de fundus van het kind moet controleren, gebruik dan een ander hulpmiddel.

Consumenten beoordelingen

Michael: om het gezichtsvermogen te testen, heeft de arts Atropine druppels voorgeschreven. Na 3 uur onderzocht hij mijn ogen. Nadat ik het gezichtsvermogen lang had gecontroleerd, zag ik het niet goed, mijn ogen deden pijn van de werking van fel licht. Ondanks dit zei de dokter dat het medicijn de fundus hielp zien. Voorgeschreven behandeling.

Maria: Onlangs de ogen van hun kinderen gecontroleerd. Ik herinner me dat ik in mijn kindertijd begraven was met Atropine. Maar nu zei de dokter dat het niet kan worden gebruikt, omdat er mogelijk bijwerkingen voor het kind zijn. Atropine op een andere manier vervangen.

Houdbaarheid en opslag

Sinds de vervaardiging van een geneesmiddel is de houdbaarheid 5 jaar. Bewaar het op kamertemperatuur bij afwezigheid van direct zonlicht. Nadat de vervaldatum van het medicijn moet worden weggegooid, is het verboden om het te gebruiken.

http://proglazki.ru/kapli-dlya-glaz/atropin/

Oogdruppels Atropine

Atropine oogdruppels is een oogmedicijn die wordt gebruikt om de pupil uit te zetten. Deze conditie van het oog kan nodig zijn om ziekten van de structurele elementen van de fundus effectief te diagnosticeren en sommige pathologieën te behandelen. Het medicijn is verkrijgbaar in flacons van 5 ml of 10 ml en is een heldere vloeistof. Geneesmiddel op recept, omdat het verwijst naar krachtige geneesmiddelen.

Samenstelling en werkingsmechanisme

Het belangrijkste actieve ingrediënt in de samenstelling van het medicijn is een oplossing van atropinesulfaat. Natriumchloride, water voor injecties en natriumpyrosulfiet worden gebruikt als hulpbestanddelen bij de vervaardiging van deze druppels. Bij inbrengen veroorzaakt de agent een uitgesproken verwijding van de pupil (mydriasis), die tot 7 - 10 dagen kan duren. Het maximale effect treedt op 30 tot 40 minuten nadat de oplossing in de ogen is gekomen. De duur van het medicijn moet in aanmerking worden genomen bij het plannen van zijn onmiddellijke activiteit, omdat het snel onmogelijk is om de pupillen te verkleinen, zelfs met medicatie.

Atropinesulfaat wordt niet alleen in de vorm van druppels geproduceerd, maar ook in de vorm van een oplossing voor injectie. Het totale effect van het medicijn komt tot uiting in de ontspanning van gladde spieren, verhoogde hartslag en verminderde secretie van bepaalde klieren (zweet, speeksel).

Met de uitzetting van de pupil is een aanzienlijke toename van de intraoculaire druk mogelijk, die pas voorbijgaat nadat hij volledig is versmald.

getuigenis

Deze oogdruppels worden meestal gebruikt voor de diagnostische expansie van de pupil en voor het volledige onderzoek van de fundusstructuren. Bovendien wordt het geneesmiddel gebruikt:

 • om sommige oogverwondingen te behandelen;
 • om accommodatie spasmen te bereiken en de ware breking van het oog te bepalen (dit is het brekingproces van lichtstralen);
 • in de complexe behandeling van ontsteking van het oogweefsel;
 • om spasmen van de centrale slagader van het netvlies te elimineren.

Met het oog op de behandeling wordt atropine 1-2 druppels tot 3 keer per dag toegediend, volgens de aanbevelingen van de behandelende arts. Het interval tussen de procedures moet ongeveer 5-6 uur zijn.

Contra-indicaties en bijwerkingen

Omdat het medicijn behoorlijk werkt, kan het een sterke toename van de druk in de weefsels van het oog veroorzaken. Daarom is de remedie gecontra-indiceerd bij glaucoom. Het gebruik van dit geneesmiddel voor deze ziekte kan een ernstige verslechtering van de toestand van de patiënt veroorzaken en zelfs tot blindheid leiden. Dit is een van de redenen waarom atropine een voorgeschreven medicijn is en niet kan worden gebruikt zonder voorafgaand onderzoek door een arts.

Atropinevergiftiging treedt alleen op als een oplossing te overdosering of binnen wordt genomen. Het kan zich manifesteren door verhoogde prikkelbaarheid, overmatige motorische activiteit, vertroebeling van het bewustzijn, braken, enz. Bovendien kunnen urineretentie, ademhalingsproblemen, tachycardie en koorts optreden. Oogdruppels kunnen geen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, mits ze worden toegediend onder toezicht van een arts.

Bij lokaal gebruik van atropine voor de ogen kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

 • uitgesproken roodheid van de huid van het ooglid;
 • waterige ogen;
 • branderig gevoel;
 • snelle puls;
 • zwelling en roodheid van de weefsels van de oogbal;
 • overgevoeligheid voor fel licht;
 • droge mond.

Veiligheidsmaatregelen

Het medicijn kan niet worden gebruikt voor het diagnosticeren en behandelen van patiënten die binnenkort een auto moeten besturen of met exacte mechanismen moeten werken. Na indruppeling vernauwt de pupil zich enkele dagen (soms weken) en dit kan de gezichtsscherpte aanzienlijk verminderen en duizeligheid veroorzaken. Deze punten moeten worden overwogen bij het kiezen van druppeltjes die de pupillen voor dergelijke patiënten verwijden.

Kinderen krijgen slechts een 0,5% -oplossing van atropine voorgeschreven, omdat standaard dalingen van één procent ervoor kan zorgen dat ze uitgesproken bijwerkingen krijgen. Het is onwenselijk om dit geneesmiddel te gebruiken bij jongere kinderen (tot 3 jaar), indien mogelijk moet het worden vervangen door analogen die zijn goedgekeurd voor gebruik in de kindergeneeskunde. Het is belangrijk om te onthouden hoeveel dagen de leerlingen zijn ingesnoerd na de instillatie en om kleuterspellen en buitenspellen voor deze tijd uit te stellen.

Oogdruppels "Atropine" is onwenselijk om te gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding. Voor de uitbreiding van de pupil in deze categorie patiënten is het beter om veiligere analogen te gebruiken die de ontwikkeling van de foetus niet beïnvloeden en niet overgaan in de moedermelk. Dergelijke middelen omvatten druppels "Midriacil", "Tropicamide", "Unitropik", "Midrum", enz. Het gebruik ervan wordt ook geassocieerd met het risico van sommige bijwerkingen, maar volgens de gebruiksaanwijzing kunnen deze medicijnen nog steeds worden voorgeschreven aan zwangere vrouwen. vrouwen en patiënten in de postpartumperiode.

http://glaziki.com/lechenie/kapli-glaz-atropin
Up